Samenwerking VDAB

Deze overeenkomst is een doorsnede tussen de strategische doelstellingen van VDAB en de engagementen die de sociale partners aangaan met de Vlaamse regering in de sectorconvenant (prioriteiten en acties):

 

  • mediarte.be sloot met VDAB een raamakkoord af zodat VDAB haar beschikbare middelen zo accuraat mogelijk kan aanwenden om werkzoekenden (terug) aan een job in de audiovisuele sector te helpen.

 

  • mediarte.be zal (in samenwerking met VDAB) permanent de beschikbare gegevens met betrekking tot de arbeidsmarkt verzamelen en analyseren (knelpuntberoepen, gebruik inschakelingsinstrumenten, …).

 

  • mediarte.be zal op initiatief van en in samenwerking met VDAB competentieversterkende acties en toeleidingsacties organiseren voor werkzoekenden die een job ambiëren in de audiovisuele sector.

 

Lees de volledige samenwerkingsovereenkomst