Radio & Televisie

Hieronder vind je de lijst van functieclassificaties, onderverdeeld per cluster:

 • Commerciële functies
 • Redactie
 • Programmatie
 • Productie
 • Ondersteunende diensten
 • Technisch

 

Commerciële functies

 

Account manager

 • Maximaliseren van de inkomsten uit reclame van de TV-zenders (in regie) door het verkopen van de verschillende commerciële producten.

Commercieel medewerker binnendienst

Commercieel Planner

 • Reserveren en invoeren van reclamespots in de programmering teneinde de impact van de campagne, de omzet van de zender en de bezetting van de uitzendplanning te optimaliseren.

Marktonderzoeker

 • Verzamelen en verwerken van alle informatie (reclame-investeringen, kijk- en luistercijfers) teneinde correcte en betrouwbare informatie door te geven aan de verantwoordelijken van de onderzoeks- en verkoopafdelingen enerzijds en aan de klanten/adverteerders anderzijds en om adviezen te formuleren m.b.t. de programmering.

Promotie-Agent

 • Plannen, organiseren en uitvoeren van promotie- en reclameactiviteiten teneinde een optimale bijdrage te leveren aan de visibiliteit (bekendheid) van de radio/TV-zender bij de luisteraars/kijkers, binnen de wettelijke mogelijkheden en het gestelde budget.

 

Redactie

 

Eindredacteur (TV - Radio)

 • Coördineren en controleren van de inhoud van de uitzending, de volgorde van de onderwerpen, de taakverdeling en de kwaliteit van de afgewerkte reportages teneinde informatieve programma’s uit te zenden overeenkomstig de visie van de zender en volgens de journalistieke deontologie.

 

 Journalist (TV - Radio)

 • Concipiëren, samenstellen en presenteren van reportages m.b.t. actuele onderwerpen voor het grote publiek, die beantwoorden aan de medianormen en de interne deontologie, eigen aan het beroep.

 

Eindregisseur

 • Waarborgen van een coherent uitzendgeheel en een ononderbroken uitzending, conform de visie van het station.

 

TV Planner

 • Bijdragen tot een ononderbroken en juiste uitzending van welbepaalde programma’s op de zender door de Continuity uit te werken en de programma’s op antenne te brengen. .

 

Productmanager (radio)

 • Realiseren van een muziekproduct overeenkomstig de richtlijn opgesteld door de Directie teneinde de luisterdichtheid te verhogen.

 

Eindredacteur-Vertaling

 

Productie

 

Producer (TV)

 • Bedenken, ontwikkelen, plannen en organiseren van de productie en realiseren van een uitzending teneinde een programma te maken dat overeenstemt met de opdracht van de zender en de wensen van de klanten.

 

Productie-assistent

 • Assisteren van de producer tijdens de voorbereiding en organisatie van een uitzending en tijdens de postproductie van een programma teneinde een goed verloop van de producties te waarborgen.

 

Opnameleider

 • Leiding geven aan de werkzaamheden van de cameramensen, het technisch personeel en het startsignaal geven aan de presentatoren, journalisten, aankondigers, acteurs en artiesten tijdens vooraf opgenomen of rechtstreekse uitzendingen (informatiebulletins en televisie-uitzendingen).
 • Zorgen voor een rechtstreekse verbinding tussen de regie en de set.

 

Regisseur (TV)

 • Ontwikkelen en in de praktijk brengen van productie-ideeën op een creatieve wijze, rekening houdend met de artistieke, technische en commerciële context van de zender, teneinde een concreet, globaal productieconcept af te leveren en realiseren van het programma/de productie opzet in samenwerking met de technisch-artistieke crew.

 

Script

 • Mede uitwerken van het programmaverloop en van de uitzending teneinde het programma te maken volgens het script.

 

Medewerker styling - maquillage

 • Verzorgen van de make-up en styling (make-up, kapsel, kleding, accessoires) van de artiesten en gasten teneinde overeen te stemmen met het imago van het programma, de productienormen en het profiel van de zender.

 

Artiest

 • Vertolken van een artistieke opdracht (rol/stuk/nummer) overeenkomstig de visie van de programmamaker of regisseur in een of meerdere artistieke disciplines (zang, muziek, acteren, dansen, mime, ...)

 

Researcher

 • Bijdragen tot de inhoudelijke voorbereiding van een productie of programma door het zoeken van geschikte locaties, bruikbare items, potentiële gasten of getuigen op aangeven van de regisseur of uitvoerend producent.

 

Archivaris -Documentalist

 • Selecteren, beschrijven en indexeren van beelden en informatie volgens de geldende documentatieregels, teneinde ze beschikbaar en toegankelijk te maken en teneinde te kunnen beantwoorden aan aanvragen van journalisten en producenten binnen de gestelde deadlines.

 

Decorontwerper

 • Ontwerpen en bouwen van een decor in een televisiestudio teneinde een visuele omkadering te geven aan het imago van de uitzending binnen de grenzen van het budget en in overeenstemming met de stijl van de zender.

 

Animator (Radio)

 • Presenteren en technisch tot stand brengen van een radio-uitzending teneinde een muzikaal programma te verlevendigen d.m.v. tussenkomsten met verschillende inhoud, en dit binnen een kader bepaald door de Zender- en programmadirectie (vademecum) en conform het format van het radiostation.

 

Productieverantwoordelijke / Producent (Radio)

 • Realiseren van geluidsproducties (geluidsdecors) op basis van geluidsbronnen teneinde een zenderaankleding te creëren en het radiostation een geluidsidentiteit te geven.

 

Director of Photography / DOP

 • Bijdragen aan het leveren van een kwalitatief hoogstaand beeld op technisch en artistiek vlak tijdens producties door de correcte positionering van de belichting en een voortdurende controle van het beeld, rekening houdend met de technische voorschriften, veiligheidsreglementen, elektriciteitsprocedures.

 

Ondersteunende diensten

 
Receptionist / Telefonist

 • Verzorgen van telefoon- en faxverbindingen en ontvangen en te woord staan van bezoekers zodanig dat bijgedragen wordt aan een optimale communicatie tussen bedrijf en externe relaties.

 

Medewerker materiaalbeheer

 • Waarborgen dat de uitrusting (reportage-uitrusting, voertuigen en studiotoebehoren) van het bedrijf in goede staat ter beschikking gesteld kan worden voor diverse opdrachten op locatie.

 

Administratief medewerker

 • Verzamelen, controleren en verwerken van relevante gegevens (hoeveelheden, rendementen, verliezen, verkopen) zodat de gevraagde overzichten tijdig beschikbaar zijn.

 

Directiesecretariaat

 • Uitvoeren van secretariële, coördinerende en organiserende werkzaamheden ten behoeve van een directielid teneinde deze een optimale ondersteuning te bieden.

 

Boekhouder

 • Verzorgen van de boekhouding zodanig dat de sub-administraties actueel zijn, ze correcte gegevens bevatten en de gewenste informatie gegenereerd kan worden.

 

Medewerker boekhouding

 • Verwerken van boekhoudkundige gegevens zodat tijdig de juiste informatie beschikbaar is.

 

Helpdesk- medewerker

 • Verlenen van ondersteuning aan eindgebruikers en oplossen van problemen, storingen, vragen, klachten in verband met softwareproducten, programma’s of systemen, zodanig dat de eindgebruikers tevreden worden gesteld.

 

Programmeur - analist

 • Ontwikkelen, beheren en onderhouden van applicatiesoftware en databanken, opdat steeds een gebruiksklaar informaticasysteem ter beschikking staat van de gebruikers dat is aangepast aan hun specifieke noden.

 

Webmaster / Webdesigner

 • Ontwikkelen en onderhouden van een bedrijfswebsite met bijhorende toepassingen teneinde bij te dragen aan een beveiligde en informatieve internet en intranet website

 

Netwerkbeheerder

 

Planner

 • Plannen van personeel voor opnameopdrachten zodat de juiste competenties voorzien worden voor een kwalitatieve en kostenefficiënte realisatie.

 

Vertaler

 • Afleveren van een degelijke vertaling, conform de wensen van de klant.

 

 

Technisch

 

Beeldbandbeheerder

 • Beheren van het geluid- en beeldmateriaal van het bedrijf zodanig dat alle materiaal tijdig beschikbaar gesteld kan worden van interne en externe klanten.

 

Multimedia-assistent

 

Multimedia Operator

 

Camereman ENG

 

Cameraman EFP

 • Maken van beelden of programma’s op het terrein, in binnen- en buitenland, zelfstandig of op aangeven van de regisseur of journalist, teneinde een product af te leveren dat beantwoordt aan de kwaliteitsvereisten van de klant en volgens de regels van de kunst.
 • Kijk hier om de volledige functieomschrijvingen te raadplegen.

 

Multicameraman

 

Assistent Geluid / Beeld

 

Beeldmenger

 

Medewerker cameracorrectie

 

Monteur

 

Radiotechnieker / Technisch Regisseur

 

Technieker SNG

 

Technieker labo

 

Graficus

 

Geluidstechnicus ENG

 

Hoofd beeld

 

Operator multicamera

 

Technicus algemeen radio

 

Medewerker Electro