PSC 303.01

Paritair Subcomité voor de filmproductie.

Het Paritair Subcomité PSC 303.01 is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten voor de ondernemingen waarvan de hoofd- of nevenactiviteit bestaat in de productie van langspeelfilms. Onder productie van langspeelfilms wordt verstaan het maken van iedere langspeelfilm of deel van een langspeelfilm, welk ook het opnamemateriaal ervan moge zijn, geproduceerd of gecoproduceerd hetzij in België, hetzij in het buitenland door een Belgische producent.