Premies voor talentontwikkeling

Opleidingen zoeken
Opleidingsaanbod Mediacademie
Stapsgewijs een opleiding zoeken 
De Mediacademie 
Een opleidingsinstelling zoeken

Ondersteuning voor opleiding
Financiële tussenkomst
Gratis deelname voor werkzoekenden

 

Leren in je organisatie

Een opleidingsplan opstellen
Leren en werken
Betaald educatief verlof

Bijleren en jezelf ontwikkelen

Het opleidingsmagazine van mediarte
Interviews & artikels met mediaprofessionals


Financiële tussenkomst

Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare premies en andere stimuleringsmaatregelen die momenteel van kracht zijn binnen de audiovisuele sector.


VOOR MEDIAPROFESSIONALS 


Ondersteuning van opleidingen  

Voor wie?
Iedereen die werkzaam is in de audiovisuele sector kan een premie aanvragen voor een opleiding. Van een medewerker voor radio of televisie tot een zelfstandig ontwikkelaar van web applicaties of games. 
Je kan premies ontvangen als indivivu (zelfstandige, interim of werknemer bij Mediabedrijf) maar ook als werkgever 

Voor wat?
Voor elk nieuwe vorm van leren als zelfstudie, online platformen en webinars tot deelname aan seminaries, congressen en lezingen, waarvoor een betaling uitgevoerd wordt in 2017. De uiterste deadline om jouw premies aan te vragen is 31/01/2018. 

Hoeveel?
40% van de factuurkost 


Ondersteuning bij aankoop van zelfstudiemateriaal, abonnementen voor online leerplatformen en deelname aan seminaries, congressen en lezingen 


Voor wie?

Iedereen die werkzaam is in de audiovisuele sector kan een premie aanvragen voor een opleiding. Van een medewerker voor radio of televisie tot een zelfstandig ontwikkelaar van web applicaties of games. 
Je kan premies ontvangen als indivivu (zelfstandige, interim of werknemer bij Mediabedrijf) maar ook als werkgever 

Voor wat?
Voor elk nieuwe vorm van leren als zelfstudie, online platformen en webinars tot deelname aan seminaries, congressen en lezingen, waarvoor een betaling uitgevoerd wordt in 2017. De uiterste deadline om jouw premies aan te vragen is 31/01/2018. 

Hoeveel?
40% van de factuurkost 


ANDERE STEUNMAATREGELEN

 

KMO-Portefeuille

Voor wie?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarbij je als kmo, eenmanszaak of beoefenaar van een vrij beroep ondersteuning kan krijgen in het kader van opleiding, advies, technologieverkenning, advies over internationaal ondernemen en strategisch advies. 

Deze maatregel is voorbehouden voor KMO's en vrije beroepen die: 

  • gevestigd zijn in het Vlaams Gewest
  • deel uitmaken van de privésector
  • een aanvaardbare hoofdactiviteit hebben volgens de nace codelijst
  • voldoen aan de regelgeving in het Vlaamse Gewest
Voor wat?

Opleidingen die als doel hebben het functioneren van het bedrijf te verbeteren en die door een erkende dienstverlener worden gegeven.

Hoeveel?
Opleidingen kunnen voor 30 of 40% gesubsidieerd worden met een maximum van 2.500 per kalenderjaar. De subsidiabele kostprijs voor opleidingen wordt beperkt tot 90 (excl. btw) per uur. Concreet betekent dit dat de subsidie per opleidingsuur beperkt wordt tot 45.

Het Mediacademie erkenningsnummer is DV.O105665

Meer info

Bekijk hier de instructiefilm om jouw premies aan te vragen  

 

 

VDAB opleidingscheques 

Voor wie?
Deze opleidingscheques zijn bedoeld voor werknemers en uitzendkrachten die werken in Vlaanderen of het Brussels gewest. Je kan er geen gebruik van maken als je werkt als zelfstandige en je kunt enkel opleidingscheques aanvragen voor opleidingen die je volgt op eigen initiatief, dus niet op vraag van je werkgever.  

Voor wat?
Je kan de cheques enkel gebruiken voor arbeidsmarktgerichte opleidingen die : 

  • erkend zijn in het kader van educatief verlof. Dit betekent niet dat je daarom educatief verlof moet nemen voor de opleiding.
  • deel uitmaken van je persoonlijk ontwikkelingsplan in het kader van loopbaanbegeleiding.

Hoeveel?
De helft van de kosten voor een opleiding. Per kalenderjaar kan je voor maximum 250€ aan opleidingscheques aankopen. 

Meer info

 


Betalings- en annulatievoorwaarden

Alle activiteiten van Mediacademie zijn onderworpen aan bepaalde betalings- en annulatievoorwaarden.
Meer info
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 terug naar boven