Persoonlijke en Professionele ontwikkeling

    

Op deze pagina vind je de aspecten terug, gelinkt aan de personen zelf en het verband tussen hun werk en persoonlijke leven.

1.  Waarderen van ervaring & competenties
2.  Opleiding
3.  Carrièrebegeleiding
4.  Toewijzen van taken

 


1. Waarderen van ervaring & competenties

 

In de loop der jaren, heeft de werknemer de mogelijkheid om zijn ervaring uit te spelen. Dit wordt vaak vertaald in een verhoging van de financiële vergoeding. Maar het kan ook worden vertaald in termen van erkenning. De werknemer geniet vervolgens van een grotere autonomie binnen het kader van de toegewezen missies.

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Er worden regelingen voorzien op sectoraal niveau om ervaring vanuit een financieel oogpunt te kunnen inschalen en waarderen. Het loon stijgt in functie van het aantal jaren ervaring.

Ook als een werknemer van functie verandert, wordt rekening gehouden met de voordien opgebouwde ervaring.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

De vergoeding van de uitzendkracht kan niet lager zijn dan die waarop hij recht zou gehad hebben als hij rechtstreeks aangeworven was door de opdrachtgever.

De uitzendkracht hoeft niet noodzakelijk dezelfde vergoeding te ontvangen als de werknemer die hij vervangt, maar hij moet de vergoeding ontvangen waarop hij recht zou hebben gehad als hij was aangeworven als vaste werknemer door de opdrachtgever.

De vergoeding van de uitzendkracht wordt geïndexeerd en verhoogd zoals bij de vaste werknemers van de opdrachtgever. De CAO’s van de sector waartoe de opdrachtgever behoort zijn allemaal van toepassing.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige 

Zelfstandigen leggen hun vergoeding zelf vast, in overleg met de opdrachtgever.

De zelfstandige is niet verplicht om steeds dezelfde tarieven toe te passen.

 

Ga terug naar boven


2. Opleiding

 

Opleiding is één van de wijzes die de werknemer in staat stellen om te blijven evolueren. Het kan direct worden gerelateerd aan de praktijk of minder direct verbonden zijn (zoals taalcursussen bijvoorbeeld). De werknemer kan worden opgeleid door een externe opleidingsinstelling. Anderzijds kan de werknemer ook worden opgeleid binnen de onderneming door een ervaren medewerker. Een laatste optie is de mogelijkheid tot zelfstudie wat de werknemer in staat stelt om te experimenteren, zich te informeren, tutorials te volgen etc.

In een sector die zeer onderhevig is aan technologische evoluties die rechtevenredig staan tot de uitgeoefende functies, is de nood aan opleiding essentieel tijdens de loopbaan van een werknemer. Op basis van zijn/haar statuut, kan een werknemer min of meer genieten van een omkadering om zich bij te scholen.

 

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

De werkgever heeft de verplichting om zijn personeel op te leiden. In de audiovisuele sector moet elke werknemer tenminste 5 dagen opleiding volgen in de loop van 2 jaar. Deze opleidingen kunnen zowel intern (binnen de onderneming) als extern gevolgd worden.

In PC 227 kan de werkgever ook genieten van opleidingspremies bestemd voor de tewerkstelling van risicogroepen en via de Mediacademie.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

De opdrachtgever heeft geen verplichtingen met betrekking tot opleiding ten aanzien van de uitzendkrachten. Echter, het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten probeert de uitzendbureaus te stimuleren om opleidingen te organiseren en geeft een financiële ondersteuning aan initiatieven tot de tewerkstelling van risicogroepen.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

Geen enkele regeling is voorzien in dit domein.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige 

De zelfstandige beheert zijn/haar eigen opleiding(en).

De zelfstandige kan eveneens gebruik maken van publieke steun (kmo-portefeuille, Mediacademie, VAF, ...) en kan deze opleidingen volledig inbrengen als professionele kosten.

 

Ga terug naar boven


3. Carrièrebegeleiding

Elke werknemer bouwt zijn carrière uit op basis van zowel professionele als persoonlijke ambities, vaardigheden en de context waarin hij zich bevindt. De verlangens van het verleden zijn niet altijd die van het heden. Werknemers kunnen hun loopbaan verder laten evolueren op basis van de opgebouwde ervaring.

Deze ontwikkelingsmogelijkheden hangen enerzijds af van de werknemer zelf, maar ook de context en de professionele werkomgeving spelen een belangrijke rol.

 

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Om de toekomst van de onderneming te waarborgen, kan de werkgever kiezen om individuele carrièreplannen voor zijn medewerkers te ontwikkelen.

Om dit te kunnen verwezenlijken, zal een realistisch loopbaanplan worden bepaald op basis van:

• prestaties

• vaardigheden

• persoonlijkheid en motivatie van de werknemer

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Geen enkele regeling is voorzien in dit domein.

Sommige uitzendbureau’s bieden begeleiding en ondersteuning aan om de uitzendkrachten in staat te stellen om vooruitgang te boeken in hun loopbaan en hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

Geen enkele regeling is voorzien in dit domein.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige 

De zelfstandige beheert zijn carrière volledig zelf, volgens zijn persoonlijke aspiraties en in functie van de economische context.

 

Ga terug naar boven


4. Toewijzen van taken


De ervaring van een werknemer wordt opgebouwd aan de hand van de geleverde prestaties die worden verricht ten behoeve van een opdrachtgever/werkgever. In de loop van zijn carrière heeft de werknemer steeds de keuze om te veranderen van activiteit, maar welke keuze hij maakt is afhankelijk van het reeds afgelegde professionele en persoonlijke parcours.

 

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Als de opdracht overeenstemt met de functieomschrijving, zoals voorzien in het contract, is de werknemer verplicht om de taken uit te voeren die door de hiërarchisch verantwoordelijke worden opgelegd.

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Het uitzendbureau kan verschillende posities innemen:

  • Opdrachtgevers zoeken voor haar uitzendkrachten
  • Werknemers aanwerven voor opdrachtgevers
  • Alleen het administratieve luik op zich nemen en de verantwoordelijkheid als werkgever, op voorwaarde dat de werknemer en de opdrachtgever al een akkoord hebben bereikt

 

Een SBK (Sociaal bureau voor kunstenaars) zoekt geen werk voor haar klanten. De werknemer en de opdrachtgever moeten een rechtstreeks akkoord bereiken over de te verrichten diensten, met ongedwongen instemming van beide partijen.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler  Zelfstandige

De derde-betalers instelling zoekt geen werk voor haar klanten. De werknemer en de opdrachtgever moeten een rechtstreeks akkoord bereiken over de te verrichten diensten, met ongedwongen instemming van beide partijen.

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler  Zelfstandige

De zelfstandige kiest zelf de prestaties die hij wenst uit te voeren, zonder aanvaardingsplicht.

 

Ga terug naar boven