PC 227

Paritair Comité voor de audiovisuele sector.

Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 31.05.2001 B.S. 19.06.2001

Artikel 2
Het Paritair Comité is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, die hoofdzakelijk of bijkomstig volgende ondernemingsactiviteiten uitvoeren:
1° ontwerpen, produceren, exploiteren of uitzenden van radio- of televisieprogramma's;
2° ontwerpen, produceren of realiseren van audiovisuele producten, andere dan langspeelfilms;
3° toelevering van audiovisuele faciliteiten, zijnde conceptiewerk, diensten, materieel of personeel voor de uitvoering van de activiteiten vermeld onder punt 1° of 2°.

De bevoegdheid van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector inzake radio- of televisieprogramma's en audiovisuele producten strekt zich uit tot alle mogelijke gebruikte media.
Onder media worden onder meer verstaan :

a) radio
b) televisie
c) internet

Art. 3. Het Paritair Comité voor de audiovisuele sector is niet bevoegd voor de activiteiten die ressorteren onder het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het filmbedrijf.

Art. 4. Het Paritair Comité voor de audiovisuele sector is vanaf de datum van zijn installatie eveneens bevoegd voor de werknemers en hun werkgevers die vóór de inwerkingtreding van dit besluit onder de bevoegdheid van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden ressorteerden.