Werkgeversfederaties

FEBELAV, de Belgische federatie van audiovisuele ondernemingen verenigt de belangrijkste private Belgische operatoren. Haar belangrijkste doel is het vergemakkelijken van de relaties tussen haar leden en de publieke administratie, op zowel regionaal en federaal niveau als op Europees en internationaal niveau.

Contact
Febelav p/a Vlaamse Media Maatschappij
Medialaan 1
1800 Vilvoorde

T +32 2 255 38 62
F +32 2 253 36 13
E febelav@vmma.be

 

De Vlaamse Onafhankelijke Televisie Producenten vzw (VOTP) is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van Vlaamse, onafhankelijke televisieproducenten. VOTP behartigt de belangen van haar leden en is een representatieve spreekbuis naar de overheidsinstanties, de omroepen, werkgevers- en werknemersorganisaties, de pers en andere relevante actoren.

Contact
VOTP
Bosdellestraat 120, bus 15
B-1930 Zaventem

T  T +32 (0)2 731 37 08         
E info@votp.be

 

 

De vzw 'Vlaamse Onafhankelijke Televisie Facilitaire Bedrijven', afgekort VOTF, is een door de overheid erkende beroepsvereniging, opgericht op 10.02.1999 (BS 30.12.1999). Deze beroepsvereniging groepeert bedrijven die actief zijn binnen het facilitaire luik van de audiovisuele media (radio, televisie, internet).

Contact
VOTF vzw
Zandvoortstraat C8
2800 Mechelen

E info@votf.be

 

VFPB is de belangenvereniging van de Vlaamse Film Producenten die zich ten voordele van haar leden inzet voor het stimuleren en het maatschappelijk en juridisch onderbouwen van de professionele en artistieke activiteiten van de leden, het centraliseren van inlichtingen, informatiedoorstroming en advies aan de leden en de externe vertegenwoordiging van de leden en het optreden als representatieve gesprekspartner ten aanzien van omroepen, beheersverenigingen, belangenverenigingen, overheidsinstanties, werkgevers- en werknemersorganisaties, pers etc.

Contact

Vlaamse Film Producenten Bond v.z.w.
Bosdellestraat 120, bus 15
B-1933 Zaventem 
T + 32 (0)2 731 37 08

E  peter.bouckaert@eyeworks.tv
www.vfpb.be