Sectorconvenant

Het sectorconvenant is een tweejaarlijkse samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de sociale partners van de audiovisuele sector.

  

 

 • Het sectorconvenant voor de periode 2016-2017 kan je HIER raadplegen.
 • Het addendum 2015 (bij de periode 2013 -2014) kan je HIER raadplegen
 • Het sectorconvenant voor de periode 2013-2014 kan je HIER raadplegen.

 Vanuit de sectorspecifieke uitdagingen waar de sector op korte en lange termijn voor staat, pakt ze de volgende prioriteiten aan 

1.Duurzaam HR-beleid

mediarte.be is er van overtuigd dat de werkgevers, door het inbedden van een HR-beleid, hun werknemers op een meer efficiëntere wijze kunnen inschakelen.

Een HR-beleid is de concrete vertaling van de beleidslijn in concrete strategische acties en projecten.

Concrete acties:

 • Informeren en sensibiliseren: website, nieuwsbrieven, publicaties, sociale media
 • HR-opleidingstraject
 • Bedrijfsopleidingsplan
 • Financiële steunmaatregelen: ondersteuning en verplichte impulsen voor opleidingsinspanningen, premiereglement ten voordele van risicogroepen

 

2.Talentontwikkeling

mediarte.be wil ervoor zorgen dat zo veel mogelijk werknemers zich permanent persoonlijk ontwikkelen en sterker wapenen voor hun deelname aan de arbeidsmarkt.

Concrete acties:

 • Sectoraal opleidingsaanbod: nastreven van een evenwichtige spreiding van alle functiegroepen, rekening houdend met de vraag die vanuit het werkveld gesteld wordt; partnerships aangaan met opleidingsverstrekkers.
 • Sectorbeurzen: meewerken aan de uitwerking van lezingen-en workshopprogramma's op Belgian Broadcast Days en Lounge.
 • Werkzekerheid: tewerkstellingscellen, loopbaanadvies, herstructureringen, outplacement.
 • Talentontwikkeling: ondersteuning bieden aan initiatieven die jong audiovisueel talent een duw in de rug geven.

 

3.Diversiteit

mediarte.be werkt mee aan het stimuleren van het medialandschap om een diversiteitsbeleid te ontwikkelen dat een impact heeft op het vlak van programmatie, personeelsbeleid, beleidsorganen en strategische partners.

Concrete acties:

 • Diversiteitsplannen: nastreven van een evenredige arbeidsdeelname binnen KMO's.
 • Informatie: communicatie rond de meerwaarde van een 'divers' personeelsbestand.
 • Toeleiden: acties ontwikkelen om risicogroepen in contact te brengen met de sector.

 

4.Aansluiting

Het aanwezige potentieel van de Vlaamse arbeidsmarkt dient maximaal benut en verhoogd te worden. mediarte.be wil de werkzoekenden, die in de audiovisuele sector willen instromen, ondersteunen, responsabiliseren en stimuleren.

Concrete acties:

 • Vacaturesite: op mediarte.be worden alle actuele vacatures verzameld. Via de social-media kanalen (twitter, facebook, linkedin) worden deze onmiddellijk verspreid.
 • VDAB-sectorplan: concrete afspraken met VDAB omtrent een optimale instroom van werkzoekenden en werknemers op de arbeidsmarkt. Het samenbrengen van sectorgegevens en -kennis.

 

5. Afstemming onderwijs

De wisselwerking tussen opleiding en werkervaring vraagt een duidelijk engagement dat ook werkgevers aanbelangt. mediarte.be wil deze opleidingen ten volle ondersteunen.

Concrete acties:

 • Overleg: sinds 2009 startte mediarte.be een overleg tussen de vertegenwoordigers van de technische hoge school opleidingen met als doel studenten de kans te bieden om zich optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
 • Informatie-uitwisseling: via de communicatietools van mediarte.be wordt correcte informatie aangeboden over enerzijds de opleidingen en anderzijds de stageplaatsen (en dus de werkgevers).
 • Leren & werken: alternerend leren en werken dient verder uitgebouwd te worden. Stages en werkplaatsen worden door de sector erkend als flexibele leerwegen, die ten volle benut moeten worden.
 • Competent: om de opleidingen aan de noden van de markt te laten aansluiten, is de sector bereid om mee te werken aan het operationeel maken van 'Competent'.
 • Secundair onderwijs: er zal na de lancering van het Competent-systeem i.s.m. de onderwijskoepels een aanvraag ingediend worden voor de inrichting van een opleiding 'assistent audiovisueel technicus'.

 

6. Informatie-innovatie

De audiovisuele sector is een volwaardige en slagkrachtige economische sector die constant evolueert en hierbij de nodige begeleiding nodig heeft.

mediarte.be wil enerzijds deze economische slagkracht in beeld brengen en anderzijds de nodige aandacht opeisen om deze sector verder te laten innoveren en evolueren.

Concrete acties:

 • Kenniscentrum: mediarte.be verspreidt de verzamelde informatie en opgebouwde kennis naar alle relevante actoren. De website zal nog verder ontwikkeld worden tot een adequaat instrument voor het ontsluiten van sectorale informatie.
 • Innovatie: mediarte.be ondersteunt en stimuleert 'experimentele platformen' met betrekking tot innovatie.