Functiebeschrijvingen

Vele functies van de audiovisuele sector zijn zeer specifiek waardoor de noodzaak groeide om een instrument te ontwikkelen om de functies van de sector in te delen in verschillende klassen.

Wat is een functieclassificatie?

Een functieclassificatie is het proces dat wordt gehanteerd om zeer uiteenlopende functies in de context van de audiovisuele sector met elkaar te vergelijken en ten opzichte van elkaar te positioneren. Functies van gelijke waarde worden vervolgens gegroepeerd in functieklassen. De functieclassificatie van de audiovisuele sector (radio - televisie - web, film productie en animatiefilm productie) bestaat uit verschillende referentiefuncties die inhoudelijk werden afgetoetst en opgemaakt in de bedrijven via werkgevers- en werknemersorganisaties. De indeling is gebaseerd op de waardering met de ORBA methode.

Met deze methode worden de desbetreffende functies geanalyseerd volgens criteria die samengevat worden in de volgende hoofdkenmerken:

  • Verantwoordelijkheid
  • Kennis
  • Sociale interactie
  • Handelingsvereisten
  • Bezwarende omstandigheden

Doelstelling van een functieclassificatie.

Doordat functies ten opzichte van elkaar gewikt en gewogen worden en ingedeeld zijn in klassen van een gelijkwaardig niveau, kan je voor elk van die functieklassen ook loonschalen bepalen.
De functieclassificatie dient in eerste plaats als basis bij het opstellen van de loonschalen (of barema’s) en de werkgever moet deze barema’s minimaal respecteren.

PC 227

Als je meer informatie wenst over de manier waarop je de functieclassificaties kan toepassen in je bedrijf, raadpleeg dan zeker ons handboek voor de functieclassificatie in PC 227 voor meer uitleg.

Als je meer uitleg bij deze beschrijvingen wil, kan je ons contacteren.