Welzijn

Onderzoek naar de werkomstandigheden van mediaprofessionals in Vlaanderen
 

Voorliggend onderzoek geeft een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot werkomstandigheden en talentmanagement in de mediasector, meer bepaald in het journalistieke werkveld en de audiovisuele productiesector in Vlaanderen. 

De opzet van deze studie is niet om na te gaan welke fundamentele evoluties de werkomstandigheden van journalisten hebben doorgemaakt de afgelopen 30 jaar. Wel beoogt deze studie een inzicht te bieden in de manier waarop mediaprofessionals uit de geschreven pers en de audiovisuele sector (dus ruimer dan journalisten) hun werkomstandigheden vandaag ervaren en een oplijsting te maken van de door de verschillende stakeholders gesignaleerde knelpunten en oplossingen.  

"Onderzoeksrapport_talentmanagement_in_de_pers_en_audiovisuele_sector" (PDF)

 

Welzijn op het werk
 

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook de 'welzijnswet' genoemd, is de basiswet op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk.

'Welzijn op het werk' definieert men als het geheel van factoren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden waarin volgende punten zijn opgenomen:

  • Veiligheid op het werk.
  • Bescherming van de gezondheid van de werknemer.
  • Psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.
  • Ergonomie.
  • Arbeidshygiëne.
  • Verfraaiing van de werkplaatsen.

 

Toelichting over de welzijnswet

Voor meer info over werkdruk en flexibiliteit op de audiovisuele werkvloer, surf naar werkbaar werk.