Risicogroepen

PC 227

Elke werkgever van de audiovisuele sector zal per kwartaal van 2015 en 2016 een bijdrage van 0,10% betalen aan de RSZ in het voordeel van de risicogroepen. Deze bijdragen worden op hun beurt doorgestort naar mediarte.be.

De helft van de bijdrage van 0,10%, voorzien in artikel 3, zijnde 0,05%, zal voorbehouden worden aan inspanningen ten gunste van de volgende risicogroepen:

  • de werknemers van minstens 50 jaar oud die in de sector werken;
  • de werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken en bedreigd zijn met ontslag;
  • de niet-werkenden en de personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding;
  • de jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming, hetzij in het kader van een instapstage.
     

De inspanning voorzien hierboven moet, minstens voor de helft, zijnde 0,025%, voorbehouden worden voor initiatieven ten gunste van de volgende risicogroepen die nog geen 26 jaar oud zijn:

  • de jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming, hetzij in het kader van een instapstage;
  • de niet-werkenden en de personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding.

Lees meer:

CAO  Risicogroepen - definitie
(In werking vanaf : 1 januari 2015 tot 31 december 2016)

CAO  Risicogroepen - Inning bijdragen via de RSZ
(In werking vanaf : 1 januari 2012 tot ...)


 

PSC 303.01

Elke werkgever die werkzaam is in de filmproductie zal per kwartaal een bijdrage van 0,10% betalen aan de RSZ in het voordeel van de risicogroepen.

Deze bijdragen worden op hun beurt doorgestort naar mediarte.be.

CAO risicogroepen PSC 303.0