Ecocheques

PC 227

Een nieuwe CAO verplicht de werkgevers van de sector om ten laatste vanaf het jaar 2012 en voor onbepaalde duur een recurrent systeem van voordelen in te voeren dat de koopkracht moet verbeteren van hun werknemers.

De berekening van het voordeel gebeurt in drie stappen:

  • Bepalen van het aantal werknemers die tewerkgesteld zijn op 30 juni 2011 in hun onderneming
  • Dit getal wordt vermenigvuldigd met €100, het resultaat van deze vermenigvuldiging geeft het globale budget dat te verdelen is onder de werknemers
  • Dit resultaat wordt gedeeld door het aantal werknemers in voltijdse equivalenten tewerkgesteld op 30 juni 2011

Het resultaat van de berekening in drie stappen geeft het bedrag van het voordeel in werkgeverskosten, alle lasten inbegrepen, dat toekomt aan een voltijds werknemer met een volledige tewerkstellingsperiode.

Het bedrag van het voordeel zal worden aangepast in functie van de tewerkstellingsperiode van de werknemer.

De werkgevers bepalen in overleg met de werknemers het type voordelen (ecocheques, cultuurcheques, waardebonnen, ...) die zij gaan toekennen. De keuze van het type voordeel alsmede het bedrag van het voordeel moest meegedeeld worden aan de voorzitter van het PC 227 tegen uiterlijk 31/01/2012 en dit volgens het model overgenomen als bijlage bij bovenstaande CAO.

Als deze informatie niet tijdig werd doorgegeven, is de werkgever verplicht om het aanvullend systeem van de ecocheques toe te passen.

Wat kan er gekocht worden met ecocheques?

Klik hier om de lijst met producten te raadplegen die men met ecocheques kan aankopen.

CAO koopkracht 2011 (Ecocheques)
CAO addendum koopkracht 2011