Pensioen

PC 227

Voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2017 wordt de leeftijd van het SWT (brugpensioen), tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, verlaagd tot de leeftijd van 60 jaar.

De aanvullende vergoeding van het SWT wordt bij overgang van een deeltijds tijdskrediet naar voltijds SWT berekend op basis van het voltijds loon.

De betaling van de aanvullende vergoeding van het voltijds SWT wordt gesolidariseerd door de instelling van een werkgeversbijdrage van 0,08% voor het tweede trimester van 2015 en een werkgeversbijdrage van 0,04% vanaf het derde trimester van 2015 tot en met het vierde trimester van 2017 aan mediarte.be.

Interessante info over SWT - Wat verandert er vanaf 2015?

Meer info op de website van FOD Werkgelegenheid arbeid en sociaal overleg.

 

CAO m.b.t. het Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) 
(In werking vanaf 1 januari 2015 tot 31 december 2017)