Loon

PC 227


Loonschalen

Binnen de audiovisuele sector bestaan er sinds 2009 loonschalen en een functieclassificatie waarin 54 referentiefuncties beschreven werden. Om de inschaling te vergemakkelijken werd er een handleiding uitgewerkt.

  • Loonschalen voor PC 227 die tot 30 november 2017 in voege zijn
  • Loonschalen voor PC 227 die vanaf december 2017 in voege zijn.
  • CAO mbt de loonschalen* 


(* de loonschalen die in de CAO vermeld staan zijn gebaseerd op non-geïndexeerde bedragen)

De loonschalen werden gebaseerd op een salary survey dat in opdracht van het Paritair Comité werd uitgevoerd door het consultantsbureau Hudson. In deze loonschalen staat het begrip ervaring centraal, het aantal jaren dat de werknemer de functie (of een soortgelijke) heeft uitgevoerd.

Ervaring?

  • Worden voor 100% (volledig) in rekening genomen voor het bepalen van de ervaring: de periodes van voltijdse tewerkstelling in eenzelfde functie ongeacht het statuut waarin de functie werd uitgeoefend (werknemer, overheid, zelfstandige, uitzendarbeid).
  • Worden voor 50% in rekening genomen voor het bepalen van de ervaring: de periodes van voltijdse tewerkstelling in een aanverwante functie ongeacht het statuut waarin de functie werd uitgeoefend (werknemer, overheid, zelfstandige, uitzendarbeid).
  • Worden voor 25% in rekening genomen voor het bepalen van de ervaring: de periodes van voltijdse tewerkstelling in een andere (niet aanverwante) functie ongeacht het statuut waarin de functie werd uitgeoefend (werknemer, overheid, zelfstandige, uitzendarbeid).

 

Deeltijdse tewerkstelling

De periodes van deeltijdse tewerkstelling worden gelijkgesteld met periodes van voltijdse tewerkstelling.

 

Indexcijfer

In 2005, werd binnen PC 227 een CAO afgesloten met betrekking tot de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. In de wet van april 2015 mbt de loonindexblokkering werd echter uitdrukkelijk bepaalt dat in alle wettelijke en reglementaire bepalingen, in de bepalingen van individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, in alle andere akkoorden tussen werkgever en werknemer en in alle unilaterale beslissingen van de werkgever die voorzien in een koppeling aan een prijsindex, de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking moet worden genomen.

Dit betekent dat telkens het indexcijfer van de afgevlakte gezondheidsindex één van de spilindexcijfers bereikt of er wordt op teruggebracht, de lonen opnieuw berekend worden door ze ter verhogen of door ze te verlagen met 2 %.

De spilindex die gehanteerd wordt voor de toepassing van de indexatie in PC 227 werd in de maand oktober overschreden. Dit betekent dat alle lonen in PC 227 in de maand december 2017 met 2% zullen verhoogd worden.


 

PSC 303.01


Loonschalen

De verschillende functies zijn ondergebracht in categorieën van 1 tot 10 en gelden zowel voor werknemers uit de filmproductie als animatiefilm.

  • Baremas voor PSC 303.01 die vanaf april 2017 in voege zijn.
  • Lees hier de volledige CAO.

Indexcijfer

Voor de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen geldt dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst m.b.t. loonbarema’s afgesloten binnen PSC 303.01.

Alle lonen worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, vastgesteld door de FOD Economie (voor meer info, klik hier). Elke 4 maand worden de spilindexcijfers berekend. Telkens het indexcijfer van de consumptieprijzen één van de spilindexcijfers bereikt, voorziet de Collectieve arbeidsovereenkomst dat de lonen opnieuw berekend worden door ze te verhogen of door ze te verlagen met 2 %.