Nachtarbeid

PC 227
 

Nachtarbeid:

  • Nachtarbeid is mogelijk indien de werkgever een toeslag betaalt (met een minimum van 50%) of indien er reeds een compensatie voorzien is in het brutoloon
  • Op vraag van de werknemer kan de toeslag omgezet worden in recuperatiedagen (dit voor minstens één jaar)
  • De toeslag is niet cumuleerbaar met de loontoeslag op zon-en feestdagen

In deze CAO wordt een verschillend regime van nachtarbeid voorzien voor de televisieomroepen, de facilitaire bedrijven en de productiehuizen (groep 1) dan voor de radio-omroepen (groep 2)

  • In groep 1 spreekt men van nachtarbeid indien er tussen 01u00 en 06u00 prestaties geleverd worden
  • In groep 2 spreekt men van nachtarbeid indien er tussen 00u00 en 05u00 prestaties geleverd worden

 

De toeslag op basis van nachtarbeid, zon- of feestdagen is niet van toepassing op kaderleden (definitie sociale verkiezingen of vastgelegd bij ondernemingscollectieve arbeidsovereenkomst).PSC 303.01

Nachtarbeid:

Nachtarbeid is toegelaten. 

Tussen twee prestaties moet een rustpauze van 11 uur in acht worden genomen.

Dit geldt enkel voor de volgende personeelscategorieën: voor machinisten, elektriciens en werknemers die decors bouwen, en uitsluitend bij prestaties voor de overgang nacht-dag of dag-nacht mag de onderbreking tussen twee van deze arbeidsprestaties tot 10 uren worden herleid.

Lees hier de volledige CAO