Arbeidsregime

PC 227

Arbeidsregime:

Voor de werknemers die onderworpen zijn aan de grote flexibiliteit (categorie B en C) wordt de maximum dagelijkse arbeidsduur vastgesteld op 12 uur.

De wekelijkse arbeidsduur is beperkt tot 50u per week. Gedurende 6 weken per jaar mag deze arbeidsduur opgetrokken worden tot 60u. In uitzonderlijke gevallen (te bepalen op ondernemingsniveau) kan deze duur opgetrokken worden tot 84u. Op jaarbasis dient de arbeidsduur een equivalent van 38u per week te zijn.

De onderneming dient zich zo goed mogelijk te organiseren zodat de werknemers die 9u of meer per dag werken, tewerkgesteld worden in een regime van 4 dagen/week. De prestaties mogen niet langer dan 14 dagen opeenvolgend op elkaar uitgevoerd worden.

De werknemers die nachtarbeid verrichten mogen niet meer dan 50u/week presteren. In het geval dat nachtprestaties verdeeld zijn over 7 dagen en 8u per dag bedragen, mag de arbeidsduur 56u per week bedragen.

Bekijk de 54 referentiefuncties in PC 227, onderverdeeld in 3 categoriën 

CAO m.b.t. werktijden/arbeidsregeling


 

PSC 303.01

Arbeidsregime:

De wekelijkse arbeidsduur omvat 38 uren, gespreid over 5 of 6 dagen per week.

De grenzen van de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur kunnen overschreden worden met maximaal 3 uur per dag en 15 uur per week.  In totaal kunnen per week 53 uren worden gepresteerd. Deze uren zijn geen overuren en worden betaald op basis van het overeengekomen loon, voor zover de gemiddelde arbeidsduur berekend op jaarbasis of op basis van de bepaalde duur van de arbeidsovereenkomst niet meer dan 38u/ week is. De toegelaten overschrijdingen worden verricht naar goeddunken van de producent.

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geldt, hetzij de maatschappelijke zetel van de productiemaatschappij, hetzij de door de producent gekozen productieplaats, als referentiepunt. De tijd nodig voor de verplaatsingen, heen en terug, binnen een straal van 35km ten opzichte van het referentiepunt, wordt niet aangerekend als arbeidstijd. Deze tijd wordt niet betaald.

Het eerste uur van de verplaatsing buiten deze 35km wordt betaald aan 100% van het basisloon. Dit uur wordt daarentegen niet aangerekend als arbeidstijd.

De tijd nodig voor verdere verplaatsingen wordt beschouwd als arbeidstijd en als dusdanig betaald.

Wanneer de producent voor het verblijf zorgt, zijn dezelfde regels van toepassing, maar dan geschiedt de berekening vanaf de verblijfplaats.

CAO