Over de sector

Het volledig in kaart brengen van onze sector is een fundamenteel gegeven om de noden van de sector te kunnen erkennen. Het is op die basis dat we gericht oplossingen kunnen uitwerken om onze sector te verstevigen.

mediarte.be beschouwt het als haar plicht en missie om via de opmaak van een sectorfoto, het analyseren van de matching tussen bestaande opleidingen en de vormingsnoden in de sector op middellange termijn werk te maken van een vormingsbeleid en begeleiding op vlak van competentiemanagement. Deze sectorfoto is een eerste en belangrijkste stap richting een (beter) competentiebeleid in de audiovisuele sector.

De sectorfoto wil in de eerste plaats een neutraal beeld bieden van de evoluties van alle data over de periode die we in beeld konden brengen via kwantitatieve analyse. Via deze data kregen we een zicht op de evoluties en gingen we op zoek naar verklaringen die rechtstreeks uit de data afgeleid konden worden. Uiteraard spelen in de bedrijfsvoering van de verschillende werkgevers in de audiovisuele sector ook heel wat omgevingselementen mee die niet zichtbaar waren binnen de scope van onze data. In functie van de verdere ontwikkeling en uitbouw van een competentiebeleid voor de audiovisuele sector is bijkomende kwalitatieve analyse noodzakelijk. 

2015

Lees de sectorfoto 2015
Download de sectorfoto 2015


2014

Lees de sectorfoto 2014
Download de sectorfoto 2014


2013

Lees de sectorfoto 2013
Download de sectorfoto 2013