Vormingsplan

mediarte.be staat ter beschikking om je op elk moment bij te staan bij het opstellen van een vormingsplan. Voor alle vragen en info hieromtrent: contacteer ons.  

Ondanks het feit dat een vormingsplan vaak wordt aanzien als een eentonige oefening kan deze echter een belangrijk rol spelen bij de vereenvoudiging van het beheer inzake opleidingen en competenties binnen een bedrijf. De mogelijkheid om een pro-actief beleid te voeren omtrent opleidingen is natuurlijk verschillend voor elke onderneming.
Omwille van deze reden moet een vormingsplan niet beschouwd worden als een tergend en moeilijk hanteerbaar instrument, maar eerder als een ondersteunende en flexibele tool die het beleid inzake opleidingen binnen de onderneming kan bijsturen.

Download hier onze template 


De verschillende stappen voor het realiseren van een vormingsplan

 

1) Identificatie van competenties

Eerst en vooral moeten de beschikbare competenties binnen het bedrijf geïdentificeerd worden. Vervolgens moet er een analyse van de competenties uitgevoerd worden die afgestemd is op de toekomstvisie van het bedrijf met betrekking tot de vooropgestelde doelen, gebreken, nieuwe technologiën en sleutelberoepen.
Wij willen je erop wijzen dat het van groot belang is niet enkel te focussen op personen die een hogere functie binnen de onderneming bekleden (deskundigen). Het is dan ook een vaststelling dat hoe meer men opgeleid is, hoe bereidwilliger men is om een opleiding te volgen. Er bestaat dus een groot risico dat laaggeschoolden, die al tot de kwetsbare risicogroep toebehoren op de arbeidsmarkt, uit de boot vallen.

2) Identificatie van de opleidingen

Op basis van de competenties die de onderneming voor ogen heeft en/of wil ontwikkelen, moeten de competenties die door een opleiding verworven kunnen worden geïdentificeerd worden. Vooraleer een opleiding als enige oplossing naar voren te schuiven, wensen we de nadruk te leggen op de noodzaak om deze kwestie vanuit een breder standpunt te bekijken. Hierbij moet rekening gehouden worden met de vooropgestelde bedrijfsresultaten en andere pistes die kunnen bewandeld worden om de bepaalde competenties te kunnen invullen.
Als een opleiding de meest geschikte oplossing blijkt te zijn om het gebrek aan competenties bij te werken, dan kan men de verschillende mogelijkheden aftoetsen (opleidingen op maat, interne bedrijfsopleidingen, coaching on the job, e-learning, ...).
Wanneer men van een vormingsplan spreekt, gaat het niet enkel over opleidingen in groep. De noden, doelen en eigenschappen van de individuele werknemer binnen de onderneming moeten zeker ook aanwezig blijven!

3) Opstellen van het plan

Om het werk wat te verlichten, ontwikkelde mediarte.be een template voor het opstellen van een vormingsplan. Deze bestaat uit twee tabbladen. Het eerste blad omvat alle belangrijke gegevens van de onderneming. We vragen je om deze lijst aan te vullen per 'type opleiding' en hierbij 'de titel van opleiding' te vermelden. Volgende informatie moet meegedeeld worden: opleidingsverstrekker, interne of externe opleiding, het aantal personen met betrekking tot de opleiding, functie van de deelnemer en geplande periode.

Het tweede blad verzamelt alle vragen die nuttig kunnen zijn bij het opstellen van een vormingsplan.

4) Verspreiden van het plan.

Het vormingsplan moet gedeeld worden met de personen die betrokken zijn bij de desbetreffende opleiding. We kunnen namelijk niemand verplichten tot het volgen van een opleiding met het risico dat er weinig resultaat geboekt wordt.

5) Tijd voor actie.

Het is van groot belang dat, eens het vormingsplan verspreid is, het ook effectief operationeel wordt gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de vooropgestelde doelen binnen de context van de onderneming (bv. de prioriteiten, planning van de opleidingen, ...).