Ondersteuning werklozen

Voorwaarden

Elke werkloze die 

* al enige ervaring heeft in de audiovisuele sector én

* tussen 2 projecten tijdelijk werkloos is én

* in overleg met een consulent van mediarte.be én VDAB, positief wordt gevonden om een bepaalde sectorspecifieke opleiding te volgen (dit wil zeggen dat de gewenste opleiding past in zijn profiel en traject naar werk),

kan via onze overeenkomst met VDAB gratis deelnemen aan de opleidingen die worden ingericht door mediarte.be.


Hoe aanvragen?

Meld je hier aan


Verdere vragen?
Neem dan contact op met onze consulent

glenn.vissenaekens@mediarte.be
0496/65.01.07
02/428.17.11