Ondersteuning door leidinggevenden: handige tools

Mensen motiveren, zorgen dat teams hun werk doen terwijl de planning klopt en budgetten niet worden overschreden. Het klinkt soms eenvoudiger dan het is. Hoe controleer je het best dat taken correct worden uitgevoerd en wanneer kun je zaken beter delegeren? Wat is jouw stijl van leidinggeven en hoe voer je gesprekken met je medewerkers?

Ook als medewerker kan het verhelderend zijn om erachter te komen welke stijl je leidinggevende hanteert of is het interessant om te weten hoe zelfsturende teams hun motivatie kunnen behouden.

Voor zowel leidinggevenden als medewerkers geeft mediarte.be enkele handige tools mee.


Aan de hand van 360° feedback kan je zowel jezelf evalueren als zicht krijgen op de manier waarop anderen jouw leiding ervaren. De 360° leiderschapstest gebaseerd op Manfred Kets De Vries vul je in samen met jouw team.


De op Quinn & Rohrbach geïnspireerde leiderschapstest Competing Values Framework laat jou zien dat een leider soms vol tegenstrijdigheden zit en meerdere rollen kan vervullen. Met deze test krijgt elk lid van een team een score in 8 leiderschapsrollen op 4 dimensies: mens, resultaat, innovatie en beheersgericht.Sta je vlak voor een beoordelingsgesprek of ben je gewoon nieuwsgierig naar de stijl die jouw leidinggevende hanteert? Vul dan de EyeOnYou vragenlijst in over je leidinggevende. Wil je weten hoe het zit met je eigen leiderschap? Vul dan de EyeOnMe vragenlijst in.Binnen het ESF-project COMPECOACH ontwikkelde VION een recepten- en toolboek over competentiemanagement voor eerstelijnverantwoordelijken.

Binnen het ESF-project LONT wordt gefocust op loopbaanontwikkeling. Op deze website zijn verschillende tools te vinden die jou als leidinggevende helpen bij het voeren van een bewust personeelsbeleid.
De leiderschapsstijlentest van Springtest maakt een onderscheid tussen vier leiderschapsstijlen aan de hand van 25 meerkeuzevragen, en geeft inzicht in de mate waarin je die stijlen hebt ontwikkeld.


 

Leidinggeven aan oudere medewerkers, niet elke leidinggevende voelt zich er comfortabel bij. Toch heeft een goede generatiemix heel wat voordelen. Zo kan de expertise van oudere, meer ervaren medewerkers waardevol zijn voor je organisatie.
Zelfsturende teams houden medewerkers gemotiveerd. Dat geldt voor jong én oud. Deze handige hulpmiddelen uit de KWIC-toolbox maken van zelfsturende teams een succes.

 
 
 

HR-tools

Op de website overcompetentiesentalenten.be vind je uiteenlopende artikels over talentmanagement en competentiemanagement.


De toolkit De kracht van een goede m/v balans van Co-efficiënt is een gids voor KMO’s die een genderbewust personeelsbeleid willen voeren. Deze praktische gids is gebaseerd op de ervaringen van 15 KMO’s.


 


Deze KMO Toetsingslijst van Unizo geeft aan wanneer formele functioneringsgesprekken nuttig kunnen zijn en aan welke minimale vereisten zo’n gesprek moet voldoen. Daarnaast geeft de toetsingslijst tips bij wat best vooraf, tijdens en na een functioneringsgesprek gebeurt. De toetsingslijst Hoe raak ik in gesprek met mijn team van medewerkers? is een instrument om de KMO-bedrijfsleider op weg te helpen in de opzet van goed werkoverleg. Meer info vind je op hrmcoach.be.


Met ouder worden, veranderen ook de wensen en mogelijkheden van je medewerkers. De toolbox Loopbaangesprek helpt je om na te gaan of loopbaanperspectieven aansluiten bij de huidige job van medewerkers.


Het is belangrijk dat je op diverse tijdstippen het gesprek aangaat met medewerkers. Maar de inhoud en het doel van dit gesprek kunnen sterk variëren. Verschillende gesprekken maken deel uit van een evaluatiecyclus. Na elk evaluatiegesprek start er een nieuwe cyclus. Om de doelstellingen van die nieuwe cyclus te bepalen kan men tijdens het planningsgesprek gebruik maken van de feedback die gegeven werd in het kader van de voorgaande cyclus. Tijdens het functioneringsgesprek wordt dan de tussentijdse stand van zaken besproken. Om de zoveel tijd is het ook goed om eens naar het groter plaatje te kijken. Dan is het tijd voor een beoordelingsgesprek. Tot slot nog enkele handvaten voor het voeren van een exitgesprek met medewerkers die de organisatie zullen verlaten.                                             schematische weergave van het voortdurende proces van de evaluatiecyclus

 

 

 

Voor meer handige tools, surf naar de websites van werkbaarwerk.be (van Stichting Innovatie & Arbeid), respectophetwerk.be (van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en talentontwikkelaar.be (Vlaamse Overheid).

 

Klik hier voor onze tools rond werkdruk

Klik hier voor onze tools rond emotionele belasting

Klik hier voor onze tools rond autonomie

Klik hier voor onze tools rond afwisseling en flexibiliteit
Met de steun van de Vlaamse Overheid & ESF