Ondersteuning door leidinggevenden

Leidinggevenden en andere medewerkers kunnen als doeltreffende buffer fungeren tegen werkstress, maar net zo goed kunnen zij een belangrijke bron vormen van overbelasting en op die manier de druk juist verhogen. Volgens Fins onderzoek (Kivimäki e.a., 2005) lopen medewerkers in een team met een slechte sfeer dan ook 1,6 maal meer risico op een depressie dan collega's in een gezond team. Een weinig begripvolle leidinggevende verhoogt de kans op een depressie dan weer met een factor van 1,4.

Wanneer er sprake is van extra belasting kan dit gebeuren in de hoedanigheid van pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Sinds de nieuwe wetgeving psychosociale risico’s behoort echter ook de kans dat werknemers psychische schade ten gevolge van de arbeidsomstandigheden ondervinden tot dat lijstje.

Stresspreventie en -hantering vormen daarom vandaag een integraal onderdeel van leidinggeven, ook al verkeert werkgerelateerde stress nog steeds in een taboesfeer. Zeker in de media waarin het nog steeds done is om aan een razend tempo jezelf voorbij te lopen. Niettemin kan er pas constructief aan gewerkt worden wanneer medewerkers zich vrij voelen om eventuele problemen te melden.

Als leidinggevende is het dus van belang om met medewerkers in dialoog te gaan. En zoals iedere medewerker anders is, is ook iedere situatie dat. Het is dus geen overbodige luxe om je stijl van leidinggeven, oftewel je aanpak, af te stemmen op verschillende omstandigheden. Verder zijn formeel en informeel overleg onmisbaar om werkstress te signaleren en bespreekbaar te maken. Als leidinggevende kun je daarom baat hebben bij training in het voeren van gesprekken, het herkennen van stress en het geven en krijgen van feedback.

De vijfde campagne van mediarte.be rond werkbaar werken in de media heeft als thema ‘ondersteuning door leidinggevenden’.

Bronnen: werkbaarwerk.be / psychischenwerk.nl

Lees meer over:

Coachend leidinggeven

Competenties

Creatieve teams

Emotionele intelligentie

Handige tools

Leiderschap en burn-out

MBTI vs Big Five

Medewerkers motiveren

Personeelsbeleid en talentontwikkeling

Situationeel leidinggeven

Tips & tricks

VIDEO: "Het is het eindresultaat dat telt"

De virtuele manager


 

Op de set van ‘Wat mannen willen’, het regiedebuut van Filip Peeters, sprak mediarte.be met Kurt Loyens -art director en production designer- over leidinggeven aan creatieve teams.

Kijk video


 

Lees meer over mediasensor

Lees hier meer over ons Dossier Duurzame loopbanen

Lees hier meer over ons Dossier Burn-out

Lees hier meer over onze eerste campagne: Werkdruk

Lees hier meer over onze tweede campagne: Emotionele belasting

Lees hier meer over onze derde campagne: Autonomie

Lees hier meer over onze vierde campagne: Afwisseling & flexibiliteit

Lees hier meer over onze vijfde campagne: Ondersteuning door leidinggevenden

Lees hier meer over de wetgeving die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de psychosociale risico's en werkbaar werk

 

Met de steun van de Vlaamse Overheid & ESF