Uitvoerend comité

Het Uitvoerend Comité heeft tot opdracht :

 • Uitnodigen van het Beheerscomité, opstellen van de agenda en voorbereiden van de dossiers die tijdens de plenaire sessie besproken worden.
 • Voorstellen aan het Beheerscomité van een jaaractieplan voor de realisatie van de objectieven van het fonds.
 • Verzekeren van de opvolging van de realisaties van het actieplan.
 • Voorstellen aan het Beheerscomité van een budget voor het uitwerken van de acties die goedgekeurd worden door het Beheerscomité.
 • Verzekeren van de opvolging en de controle van het budget goedgekeurd door het Beheerscomité.
 • Opstellen van een voorstel van jaarverslag met inbegrip van de jaarrekeningen.
 • Aanwerven, ontslaan van het personeel van het fonds.
 • Rapporteren aan het Beheerscomité over de genomen beslissingen met betrekking tot de courante werking van het fonds.

 

Het Uitvoerend Comité bestaat uit volgende leden :

 • Sandrine Gobbesso (HR Manager, RTL Belgium): Voorzitter
 • Koen Dries (Nationaal Secretaris, LBC-NVK ): Ondervoorzitter
 • André Poitoux (Afgevaardigde, SETCA-FGTB): Secretaris
 • Kathleen Mertens (Director Finance & Administration, Warner Bros International Television Production België): Penningmeester
 • Jan Vermoesen: Directeur