Leren en Werken ?

Opleidingen zoeken

Opleidingsaanbod Mediacademie
Stapsgewijs een opleiding zoeken
De Mediacademie
Een opleidingsinstelling zoeken

Ondersteuning voor opleiding

Financiële tussenkomst
Gratis deelname voor werkzoekenden

 

Leren in je organisatie

Een opleidingsplan opstellen
Leren en werken
Betaald educatief verlof

Bijleren en jezelf ontwikkelen

Het opleidingsmagazine van mediarte
Interviews & artikels met mediaprofessionals

 

 


LEREN EN WERKEN

 

Individuele beroepsopleiding of IBO

Niet iedereen is al bekend met de individuele beroepsopleiding (IBO). Toch bestaan er ook in de AV-sector heel wat werknemers die op deze manier aan de slag zijn gegaan.

Vind je als werkgever geen geschikte kandidaat voor een vacature? Of lukt het je niet om een job te vinden omdat je de nodige ervaring mist? Dan kan een individuele beroepsopleiding uitkomst bieden. Ontdek het via enkele getuigenissen in onze interactieve tool boordevol extra info!

Op zoek naar andere vormen van werkplekleren? Jongeren en werkgevers op zoek naar ervaring vinden elkaar via ervaringwerkt.be


Beroepsinlevingsovereenkomst of BIO

Via een BIO of beroepsinlevingsovereenkomst kan je een betaalde stage doen in een bedrijf. Zo leer je extra vaardigheden en competenties aan op de werkvloer.

Wat?
De beroepsinlevingsovereenkomst verschaft een wettelijk kader om op vrijwillige basis stage te laten lopen in een onderneming. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Wie?
Ben je een werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander die in België mag werken? Dan kan je een BIO afsluiten met een werkgever uit de profit- of nonprofitsector. De bedoeling hierbij is dat je via een vrijwillige stage extra vaardigheden en competenties verwerft op de werkvloer. Let wel:

 • Je kan geen BIO afsluiten voor opleidingen die plaatsvinden in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst.
 • Je kan geen BIO afsluiten voor arbeidsprestaties in het kader van een opleiding die je volgt.
 • Je kan geen BIO afsluiten voor stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep.
 • Je kan geen BIO afsluiten voor verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of getuigschrift.
   

Meer info over het toepassingsgebied.


Mediastages

Het project Mediastages  is bedoeld voor -26-jarigen die ervaring willen opdoen op de werkvloer.

mediarte.be wil hiermee een brug slaan tussen de uitstroom uit het hoger onderwijs en de professionele audiovisuele sector. 

  • De stages verlopen binnen een wettelijk kader (CAO PC 227)
  • Professionele stage (maximum van drie maanden)
  • mediarte.be staat in voor de begeleidingvan de stagiair en waakt over de inhoud en kwaliteit van de stage
  • mediarte.be maakt de koppeling tussen de persoonlijke doelstellingen van de stagiair en het aanbod van de stagegever.
 

Instapstage

Verliet je de schoolbanken zonder diploma secundair onderwijs en vind je moeilijk werk? Dankzij een instapstage doe je een eerste werkervaring, verdien je geld en sta je sterker op de arbeidsmarkt.
 

 

 
 
 

 


Wat is een instapstage?

 • Een instapstage is een betaalde stage van drie maanden die je als jongere kan volgen in een bedrijf, een vzw of een overheidsdienst. De stage kan voltijds zijn of halftijds. Is ze halftijds dan wordt de andere helft aangevuld met competentieversterkende acties bij VDAB of een partner.
 • Onder de begeleiding van de werkgever en VDAB (of partner) werk je aan het ontwikkelen van je competenties en doe je ervaring op de werkvloer op. 
 • Na je stage krijg je een attest met de competenties die je verworven hebt en heb je je eerste werkervaring op zak.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Er zijn enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een instapstage.

 • Je bent jonger dan 25 jaar.
 • Je hebt geen diploma middelbaar onderwijs.
 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB.
 • Je zit nog in je beroepsinschakelingstijd en hebt al zes maanden achter de rug.