Wat houdt het zomerakkoord in voor je personeelsbeleid?

Wat houdt het zomerakkoord in voor je personeelsbeleid?

Wat houdt het zomerakkoord in voor je personeelsbeleid?

zomerakkoord.png

Er was onlangs heel wat te doen rond het zomerakkoord van de regering-Michel waarbij de meeste aandacht ging naar de hervorming van de vennootschapsbelasting en de spaarfiscaliteit.
Maar wat betekent dit zomerakkoord nu voor je personeelsbeleid? Een overzicht van de belangrijkste maatregelen die ook invloed hebben op AV-bedrijven.

Maatregel

Voor wie?

Impact?

Vanaf wanneer?


  • Koopkracht en loonkost

Taxshift fase 2 en 3

Ondernemers

Verlaging van de werkgeversbijdragen tot 25% (met bijzondere aandacht voor lage lonen)

2018-2019

Werknemers

Verhoging van de netto lonen

2018-2019

Startersjobs (werknemers van 18 tot 21 jaar)

Ondernemers

Vermindering van de arbeidskosten, (met behoud van het  nettosalaris van de werknemer)

1 januari 2018

 
  • Flexibiliteit en competitiviteit

Deeleconomie

Ondernemers

 

Vrijgesteld van belastingen en RSZ-bijdragen tot 6,000 EUR per jaar

1 januari 2018

Vrijetijdswerk (naast het bestaande vrijwilligerswerk)

Ondernemers /

Werknemers

Vrijgesteld van belastingen en RSZ-bijdragen tot 6,000 EUR per jaar

1 januari 2018

Studentenarbeid

Ondernemers /

Studenten tussen 16 en 18 jaar

Ook op zondag

1 januari 2018


  • Nieuwe vormen van verloning

Winstdeelname van werknemers (naast de bestaande werknemersparticipaties)

Ondernemers /

Werknemers

- Premie tot 30% van de loonmassa,

- Aantrekkelijk (para)fiscaal regime, eenvoudige procedure

- Zonder verplichting voor werkgever

- Telt niet mee voor de loonnorm

1 januari 2018

Vrij aanvullend pensioen

Werknemers

- Financiering pensioen 3e pijler via inhouding op loon

- Op vraag van de werknemer

- Fiscaal gunstig regime

Niet gespecifieerd

 
  • Einde arbeidsovereenkomst

“Proefperiode”

Ondernemers /

Werknemers

Progressieve opbouw opzeggingstermijn van 1 week (<1 maand) tot 5 weken (<6 maand)

Niet gespecifieerd

Outplacement

Werknemers

Werknemer kan niet deelnemen aan outplacement wegens blijvende gezondheidstoestand: recht op integrale opzegvergoeding

Niet gespecifieerd

 
  • Bescherming en welzijn werknemers

Burn-out coach

Werknemers

Verplicht voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers

1 januari 2018

Deconnecteren

Werknemers

Recht om te niet bereikbaar te zijn voor de werkgever buiten de arbeidstijd

1 januari 2018

 
  • Langer werken

Gedeeltelijk pensioen

Ondernemers /

Werknemers

Combinatie pensioen en blijven werken mét opbouw van bijkomende pensioenrechten

1 januari 2019

Oudere werknemers: aanvullende vergoeding loopbaanvermindering

Werknemers

- Vanaf 60 jaar: omschakeling van voltijds naar deeltijds (4/5e)

- Vanaf 58 jaar: omschakeling van ploegen- en nachtarbeid of omschakeling naar lichter werk

- Vergoeding vrijgesteld van RSZ

- Toegekend door werkgever of sectoraal fonds

Niet gespecifieerd

 

Sommige maatregelen zijn nieuw, andere bestonden al maar werden verder uitgewerkt. Niet van alle maatregelen is bekend wanneer ze in werking zouden treden. Sowieso moeten alle maatregelen nog worden uitgewerkt in concrete wetteksten. Wordt dus vervolgd...


Bron: Partena
Lees hier het volledig akkoord