Wat doe ik met mijn ecocheques?

Wat doe ik met mijn ecocheques?

Wat doe ik met mijn ecocheques?

 

De regering had in het voorjaar (2017) het voornemen om over te gaan tot de afschaffing van de ecocheques. Het ziet er niet onmiddellijk naar uit dat deze afschaffing en vervanging door een ecovergoeding op korte termijn werkelijkheid zal worden. Ondertussen heeft de NAR wel een nieuwe CAO betreffende de ecocheques afgesloten, CAO nr. 98 quinquies.

Deze CAO voorziet onder andere in een drastische vereenvoudiging van de lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden. Daarnaast zal er voortaan slechts om de 2 jaar, in de even jaren, een evaluatie van de lijst plaatsvinden.

3 categorieë nin plaats van 7

De 7 categorieën van de vroegere lijst (Energiebesparing, Hernieuwbare energie, Waterbesparing en –beheer, Bevordering duurzame mobiliteit, Afvalbeheer, Bevordering van ecodesign, Bevordering van de aandacht voor de natuur) werden vervangen door 3 nieuwe generieke categorieën:

  • Ecologische producten en diensten
  • Duurzame mobiliteit en vrije tijd
  • Hergebruik, recyclage en afvalpreventie

Het uiteindelijke resultaat is een tabel opgedeeld volgens deze 3 categorieën, waarbij elke categorie bestaat uit een aantal rubrieken.

Verruiming van de lijst

Daarnaast beslisten de sociale partners ook tot een verruiming van de lijst van producten en diensten die kunnen worden aangekocht met ecocheques. Het betreft o.a.

  • akoestische isolatie
  • alle elektroaparaten met het Europese energielabel vanaf klasse A+
  • alle producten met het Biogarantie-label en alle producten gekocht in een Biogarantie-winkel
  • speedpedelecs
  • schoolabonnementen
  • aankoop van alle tweedehandsproducten (m.u.v. apparaten met niet elektrische motoren)

De volledige tabel kan u terugvinden als bijlage bij de CAO nr. 98 quinquies.