Opleidingspremies 2017

Opleidingspremies 2017

Opleidingspremies 2017

Minister van Media, Sven Gatz blijft investeren in de werking van Mediacademie Audiovisueel & Mediacademie Journalistiek

Op 28 april 2017 keurde de Vlaamse Regering het subsidiebesluit voor 2017 goed. Voor Mediacademie Audiovisueel staat in de begroting een bedrag van € 255.690.  

 

 

Mediarte zal ook in 2017 een specifiek begeleidings- en opleidingsaanbod ontwikkelen. Een aantal
belangrijke taken die Mediarte bij de uitwerking van MediAcademie Audiovisueel op zich neemt, zijn:

 • opleidingen faciliteren en organiseren, begeleiden van werknemers, alsook van organisaties die een talentmanagementsbeleid willen uitbouwen;
 • talentmanagementsbeleid gericht op de ontwikkeling van competenties die nodig zijn voor de beroepen in de sector en ondersteuning van bedrijven om een HR-beleid te ontwikkelen;
 • opmaak van een opleidingsaanbod op maat met meerdaagse competentietrajecten en een ad hoc aanbod dat inspeelt op reële behoeften;
 • aanbieden van opleidingspremies;
 • zorgen voor kruisbestuiving tussen bedrijven door het opzetten van verschillende overlegen leerplatformen: “lunch & learn”-sessies, webinars, online discussieplatform, dagevents;
 • dialoog begeleiden en samenwerkingen opzetten met en tussen de verschillende betrokken spelers: werkgevers, belangenverenigingen, opleidingsverstrekkers,...
 • monitoring van alles wat met opleiding te maken heeft in de audiovisuele sector, analyse van de behoeften van de sector.

Opleidingpremies

Met de goedkeuring van dit subsidiebesluit kan iedereen die werkzaam is in de audiovisuele sector, eveneens in 2017 een premie aanvragen voor een opleiding, cursus of webinar. Van een medewerker voor radio of televisie tot een zelfstandig ontwikkelaar van webapplicaties of games.

Wat komt in aanmerking voor een premie:

Je kan een premie aanvragen als bedrijf, maar ook als werknemer, zelfstandige of interimkracht in de audiovisuele sector.


Wanneer indienen?

In 2017 is er eveneens een terugbetaling na het afsluiten van elk kwartaal. Hiervoor zijn de uiterste data van indiening als volgt vastgelegd voor opleidingen uitgevoerd tussen:

 • 01/01/2017 tot en met 31/03/2017 kunnen aanvragen ingediend worden tot uiterlijk 30/06/2017
 • 01/04/2017 tot en met 30/06/2017 kunnen aanvragen ingediend worden tot uiterlijk 31/07/2017
 • 01/07/2017 tot en met 30/09/2017 kunnen aanvragen ingediend worden tot uiterlijk 31/10/2017
 • 01/10/2017 tot en met 31/12/2017 kunnen aanvragen ingediend worden tot uiterlijk 31/01/2018

 

Per kwartaal wordt er een budget van € 31.250 voor premies voorzien: maximaal 40% van de opleidingskost komt in aanmerking, afhankelijk van de aanvragen worden de premies pro rata toegekend.

 

Buiten deze aanvraagperiodes kan elke aanvraag voor een opleiding gevolgd in 2017 tot uiterlijk 31/01/2018 ingediend worden. Indien er een budget rest komen deze opleidingen in aanmerking.

Let op: Ook in 2017 kunnen werkgevers pas genieten van deze opleidingpremies nadat zij een vormingsplan ingediend hebben.

Bekijk hier het volledige premiereglement.

De audiovisuele Mediacademie is een initiatief van mediarte.be met de steun van de Vlaamse Regering.