Minster van media Sven Gatz subsidieert ook in 2017 de werking van de Mediacademie

Minster van media Sven Gatz subsidieert ook in 2017 de werking van de Mediacademie

Minster van media Sven Gatz subsidieert ook in 2017 de werking van de Mediacademie

Op voorstel van minister van Media Sven Gatz heeft de Vlaamse regering de projectsubsidie van één miljoen euro voor MediAcademie goedgekeurd. MediAcademie is een opleidingsproject voor wie in de mediasector werkt.

Voor het eerst zal minister Sven Gatz in het kader van dit subsidieprogramma ook Media 21 ondersteunen, een koepel die zich exclusief richt naar de online pers. De toetreding van die koepel maakt het plaatje van het opleidingsproject voor de geschreven pers en de audiovisuele sector compleet. Samen krijgen deze academies een subsidie van één miljoen euro.

Zoals voorheen worden er met de subsidies opleidingen georganiseerd die zich richten naar wie voor de geschreven pers werkt, naast vormingen toegespitst op audiovisuele media. In deze laatste gaat het bijvoorbeeld over opleidingen in 360° video-opname, filmen met de iPhone of mediatrends voor tv-makers. Wie actief is in de geschreven pers, kan zich o.a. bijscholen in beter zoeken op het web, in de privacywetgeving of Google Analytics.


 

Voor Mediacademie Audiovisueel staat in de begroting een bedrag van € 255.690. 

Mediarte zal ook in 2017 een specifiek begeleidings- en opleidingsaanbod ontwikkelen. Een aantal
belangrijke taken die Mediarte bij de uitwerking van MediAcademie Audiovisueel op zich neemt, zijn:

  • opleidingen faciliteren en organiseren, begeleiden van werknemers, alsook van organisaties die een talentmanagementsbeleid willen uitbouwen;
  • talentmanagementsbeleid gericht op de ontwikkeling van competenties die nodig zijn voor de beroepen in de sector en ondersteuning van bedrijven om een HR-beleid te ontwikkelen;
  • opmaak van een opleidingsaanbod op maat met meerdaagse competentietrajecten en een ad hoc aanbod dat inspeelt op reële behoeften;
  • aanbieden van opleidingspremies;
  • zorgen voor kruisbestuiving tussen bedrijven door het opzetten van verschillende overlegen leerplatformen: “lunch & learn”-sessies, webinars, online discussieplatform, dagevents;
  • dialoog begeleiden en samenwerkingen opzetten met en tussen de verschillende betrokken spelers: werkgevers, belangenverenigingen, opleidingsverstrekkers,...
  • monitoring van alles wat met opleiding te maken heeft in de audiovisuele sector, analyse van de behoeften van de sector.