Indexatie lonen 2017

Indexatie lonen 2017

Indexatie lonen 2017

Op basis van de meest recente voorspelling van het Federaal Planbureau zal de spilindex die gehanteerd wordt voor de toepassing van de indexatie in PC 227 in de maand oktober overschreden worden.

Dit betekent dat alle lonen in PC 227 in de maand december 2017 met 2% zullen verhoogd worden.

Meer info over de loonschalen