Bevestigd: Indexatie lonen in december 2017

Bevestigd: Indexatie lonen in december 2017

Bevestigd: Indexatie lonen in december 2017

De spilindex die gehanteerd wordt voor de toepassing van de indexatie in PC 227 werd in de maand oktober overschreden.

Dit betekent dat alle lonen in PC 227 in de maand december 2017 met 2% zullen verhoogd worden.

Meer info over de loonschalen