Mediastages

Het project 'Mediastages' is bedoeld voor -26 jarigen die ervaring willen opdoen op de werkvloer. mediarte.be wil hiermee een brug slaan tussen de uitstroom uit het hoger onderwijs en de professionele audiovisuele sector. 

Wat is een Mediastage?

  • De stages verlopen binnen een wettelijk kader (PC 227)
  • Professionele stage (maximaal 3 maanden)
  • mediarte.be staat in voor de begeleiding van de stagiair en waakt over de inhoud en kwaliteit van de stage
  • mediarte.be maakt de koppeling tussen de persoonlijke doelstellingen van de stagiair en het aanbod van de stagegever

 

CAO betreffende de organisatie van stages voor werkzoekenden (PC 227 - Audiovisuele sector)
CAO betreffende de organisatie van stages voor werkzoekenden (PSC 303.01- Filmproductie)

Lees meer over Mediastages