mediasensor

                                                                 160126_Mediasensor1.jpg

Enquête psychosociale risico’s voor de hele audiovisuele sector
Sinds de nieuwe wetgeving rond psychosociale risico’s op 1 september 2014 van kracht werd, zijn ook alle bedrijven in de audiovisuele sector verplicht een risicoanalyse op te maken van het geheel van risico’s die de gezondheid van werknemers kunnen aantasten.

Maar hoe begin je daar aan? Om bedrijven hierbij te helpen, lanceerde mediarte in het voorjaar van 2016 mediasensor, een collectieve risicoanalyse psychosociale aspecten. Op maat van de AV-sector én in regel met de nieuwe wetgeving.

 

Online enquête
Deze online enquête, die ondersteund werd door de preventiedienst Attentia, was toegankelijk voor de gehele audiovisuele sector (PC 227). De resultaten maken het voor bedrijven mogelijk om doelgericht naar een actieplan toe te werken, verder kun je als bedrijf je resultaten vergelijken met die van de sector zelf of die van België.

De enquête werd kosteloos door mediarte.be aangeboden aan alle bedrijven. Enkel bedrijven die opteerdenen voor een aparte bedrijfsrapportering betaalden een beperkte kostprijs.

 

Confidentialiteit
Het invullen van de vragenlijsten gebeurde anoniem, mediarte, werkgevers noch Attentia kennen de resultaten van de individuele respondenten. Resultaten op bedrijfsniveau zijn confidentieel en dus uitsluitend voor het bedrijf in kwestie raadpleegbaar. Sectorresultaten werden door mediarte gebruikt om het audiovisuele landschap van België in kaart te brengen en werden eveneens verwerkt in een actieplan op sectorniveau.

Lees meer over de resultaten van mediasensor
Lees meer over het actieplan van mediasensor
Hoe maak ik zelf een actieplan voor mijn bedrijf?