Financiering Mediacademie

Het totale budget voor de werking van de Audiovisuele Mediacademie voor de periode 2017 wordt begroot op 511.380€.

De kost van deze Mediacademie wordt enerzijds (50% = 255.690€) gedragen door de Vlaamse Regering en anderzijds door de audiovisuele sector (50% = 255.690€).

 

Het aandeel in de kosten van de sector zal enerzijds gedragen worden door de inbreng van o.a. personeels- en indirecte kosten door mediarte.be zelf, mediarte.be zal tevens extra personeel aanwerven om uitwerking te geven aan de Mediacademie zoals hierboven beschreven, en anderzijds zal aan de sector een deelname gevraagd worden in de kosten van de opleidingen die in het kader van de Mediacademie georganiseerd worden en/of ondersteund worden.