4 pijlers van de Mediacademie

De Mediacademie zal fungeren als

Regisseur
De Mediacademie fungeert als regisseur van een sectoraal talentmanagementbeleid.

Voor het voeren van een coherent talentmanagementbeleid is overleg en samenwerking tussen de verschillende stakeholders noodzakelijk. Dit overleg moet de ambitie hebben om een beleid uit te werken dat langs de ene kant de gehele audiovisuele sector (privé/openbaar, groot/klein, tv/radio/film/ …) omvat en aan de andere kant verschillende beleidsdomeinen overkoepelt (media / cultuur / onderwijs / werk / economie / regionaal / federaal). Een sectoraal opleidingsaanbod en bijhorend premiesysteem zijn daarop een perfecte aanvulling.

Dit talentmanagementbeleid dient zich in eerste instantie te richten op de ontwikkeling van de competenties (huidige en toekomstgerichte) die nodig zijn voor de beroepen in de sector. In tweede instantie dienen bedrijven ondersteund te worden om een HR-beleid te ontwikkelen. Door het gebruik van HR-tools slagen de werkgevers erin talenten op een efficiënte wijze aan te trekken, te begeleiden en te behouden. En in derde instantie dienen de professionals doordrongen te worden van het belang van levenslange opleiding.

Moderator
De Mediacademie zal fungeren als moderator van het overleg over talentmanagement.

De Mediacademie zal de plaats zijn waar de verschillende stakeholders (sector, opleidingsverstrekkers, overheid en intermediaire organisaties) van de sector samenkomen en samen afspraken maken over het opstellen en uitwerken van een talentmanagementbeleid. Door het samenbrengen van al deze stakeholders kunnen niet alleen de beschikbare middelen efficiënter en doelgerichter ingezet worden, maar kan ook elke stakeholder en elk beleidsdomein gerichter zijn verantwoordelijkheid opnemen en dragen.

Facilitator / Organisator
De Mediacademie zal fungeren als facilitator en organisator van een opleidingsaanbod.

Overleg, samenwerking, afstemming van het aanbod en focus op een gemeenschappelijk aanbod zijn de kernactiviteiten van de Mediacademie. 70% van het totale budget wordt voorzien om rechtstreeks te investeren in een opleidingsaanbod. Onder andere uit de behoeften- en prioriteitenanalyse zal blijken welk aanbod er dient aangeboden te worden en welke synergiën er kunnen bewerkstelligd worden.

Monitor
De Mediacademie fungeert als monitor van alles wat met opleiding te maken heeft in de audiovisuele sector.

De Mediacademie zal de kennisomgeving zijn waar de meest recente en complete informatie over opleiding in de audiovisuele sector aanwezig is. Deze kennis staat ter beschikking van personen die actief zijn in de sector of zij die een loopbaan in de sector ambiëren.

Lees meer