Meer weten over

Hoe zit de sector in elkaar?

De sectorfoto, die wij jaarlijks bijwerken, speelt een belangrijke rol wanneer je de sector in kaart wil brengen want de cijfers hiervan omvatten enerzijds alle werknemers die een arbeidscontract hebben en die werkzaam zijn in de ondernemingen van de private audiovisuele- en filmsector. Anderzijds behelzen ze eveneens de werknemers die over een arbeidscontract beschikken en die werkzaam zijn bij de publieke omroepen VRT en RTBF. Deze publieke omroepen hebben hun eigen interne werking en zijn niet onderhevig aan dezelfde regels als de rest van de audiovisuele sector. Maar gezien het feit dat de helft van de werknemers uit de sector werkzaam is binnen deze omroepen en om een globaal beeld van de audiovisuele sector te schetsen, hebben we ze beide mee in rekening genomen voor deze sectorfoto.

Om een idee te krijgen van het reële aantal mensen dat actief in de sector is, moet je bij de werknemers met een rechtstreeks contract het aantal zelfstandigen en uitzendkrachten nog optellen.

Indien je meer wil weten over de cijfers omtrent de Belgische audiovisuele sector, kan je de complete sectorfoto’s steeds raadplegen via deze link.