Meer weten over

Hoe hanteer je conflicten op je werk?

Meningsverschillen zijn onvermijdelijk in werksituaties. Al helemaal als de druk hoog ligt en deadlinestress zich laat voelen. Een meningsverschil dat echter uitgroeit tot een conflict kan er voor zorgen dat er niet meer naar elkaar geluisterd wordt en een oplossing veraf lijkt. Emoties en botsende persoonlijkheden of opvattingen spelen dan een belangrijke rol want veel conflicten ontstaan omdat iemand waarden en normen hanteert die jou vreemd zijn.

Toch kunnen conflicten ook ergens goed voor zijn en is ‘vreemd’ niet altijd hetzelfde als ‘verkeerd’:

 • Je leert je eigen grenzen beter kennen
 • Verschillende partijen komen echt uit voor hun mening
 • In geval van een sluimerend conflict kan het flink opluchten
 • Na een conflict kan er vernieuwing in een relatie plaatsvinden

 

Verder zijn er vijf manieren waarop je met een conflict op het werk kan omgaan, afhankelijk van de kwestie en de relatie tot de ander.

 

 

Laag belang kwestie

Hoog belang kwestie

Laag belang relatie

Vermijden

Vechten

Hoog belang relatie

Aanpassen

Samenwerken of onderhandelen1/ Aanpassen
Wanneer je de relatie belangrijker acht dan de kwestie waarover je van mening verschilt, kun je je eigen belangen het best opzij zetten. Ook aan te raden als je de ander nog niet zo goed kent. Op die manier bewaar je de vrede, al ligt dan wel het gevaar op de loer dat je genoegen moet nemen met beslissingen waar je niet achter staat.

2/ Vermijden
Als de kwestie noch de relaties belangrijk is, kun je ervoor kiezen om een conflict te vermijden. Dat wil zeggen dat je niet reageert en de tegenpartij uit de weg gaat. Op die manier verlies je geen onnodige energie maar in het geval dat je in de toekomst opnieuw met elkaar te maken krijgt, kan het conflict opnieuw opspelen.

3/ Vechten
Vechten is een optie wanneer je de kwestie belangrijk vindt maar de relatie niet zozeer. In dat geval stel je je eigen belangen voorop en druk je je zin door. Vooral iets wat je doet in noodsituaties of wanneer je op moet komen voor je rechten omdat er anders bijvoorbeeld misbruik van je kan worden gemaakt. De kans is groot dat je je gelijk krijgt, maar dat samenwerken in de toekomst moeilijk wordt. Deze manier van handelen is dan ook agressief in plaats van assertief.

4/ Samenwerken
Wanneer zowel kwestie als relatie belangrijk zijn werk je beter samen naar een oplossing voor beide partijen. Niet de eigen maar de gezamenlijke belangen zijn in dit geval van tel. Naar elkaar luisteren en samenwerken zorgen voor een band en zijn leerzaam. Je moet er echter wel met twee voor zijn.

5/ Onderhandelen
Bij onderhandelen doen beide partijen concessies om tot een acceptabele oplossing te komen. Je houdt dus wel vast aan je eigen doelstellingen maar bent tegelijk bereid om elkaar tegemoet te komen. Bij complexe problemen of onder tijdsdruk kan onderhandelen wenselijk zijn, ook al blijft het resultaat altijd een compromis.

 

Do’s tijdens conflicten

 • Tel tot tien en neem een time-out in de frisse buitenlucht
 • Geef feedback in de ik-vorm
 • Sta open voor feedback van de ander
 • Luister en stel vragen
 • Vraag aan een onafhankelijke partij om te bemiddelen
 • Leg de ander uit wat jouw belang is
 • Vat af en toe samen en voorkom misverstanden
 • Laat de ander even stoom afblazen (en tel zelf nog eens tot tien)


Don’ts tijdens conflicten

 • Haal er geen andere zaken of personen bij
 • Probeer niet per se je gelijk te halen
 • Trek de ander niet in twijfel
 • Blijf rustig wanneer de ander boos wordt

Bron: carrieretijger.nl


Onze opleiding conflicthantering volgen? Lees meer