Het jargon voor dummies

Wat zijn CAO's, wat betekent 'Paritair Comité' en hoe kom je achter je NACE-code(s)?

Zoals elke andere branche, is ook de audiovisuele sector onderworpen aan de arbeidswetgeving. Hoeveel uren mag je werken? Hoe worden de lonen bepaald? Wat is anciënniteit? Hoeveel bedraagt terugbetaling van je vervoerskosten? Wanneer heb je recht op premies?  Door vakbonden en werkgeversorganisaties worden over al deze zaken afspraken gemaakt, kortweg CAO’s genoemd. Dit staat voor ‘Collectieve Arbeidsovereenkomsten’.

De befaamde CAO’s zijn van toepassing op alle werknemers die ingeschreven zijn op de loonlijst van een onderneming binnen een bepaald paritair comité en op de uitzendkrachten die actief zijn binnen de onderneming van een PC. Enkel indien je als zelfstandige met een onderneming samenwerkt, ben je niet verplicht om je aan deze overeenkomsten te onderwerpen, wat eveneens geldt voor de onderneming waarmee je op dat moment samenwerkt.  

De vakbonden en werkgeversorganisaties van elke sector komen samen in een paritair comité (PC). Elk PC draagt een eigen nummer. Voor de audiovisuele sector is dat 227 en voor filmproductie is het nummer PC 303.01. CAO’s zijn van toepassing op alle bedrijven die onder hetzelfde Paritair Comité vallen. Elk paritair comité heeft ook zijn eigen sociaal fonds. mediarte.be beheert zowel het sociaal fonds voor de audiovisuele sector als dat van de filmproductie.

Hoe kan je nu weten welke onderneming onder welk paritair comité valt?
Op het moment dat een persoon beslist om een onderneming op te richten, moet deze zich aanmelden bij een ondernemingsloket. Dit ondernemingsloket kent, in overeenstemming met de activiteit die de onderneming zal uitoefenen, één (of meerdere) NACE-code(s) toe. Indien de oprichter van de onderneming beslist om personeel in dienst te nemen, dienen er bovendien een aantal administratieve formaliteiten uitgevoerd te worden die uitgaan van de sociale wetgeving (RSZ, vakantieregeling, etc.).

Nadat de activiteit van de onderneming is bepaald, wordt de onderneming ondergebracht bij een PC en bijgevolg onderhevig aan de overeenkomsten die van kracht zijn binnen dat comité. De onderneming kan lid worden van een sociaal secretariaat om zich hierbij te laten ondersteunen.

Meer lezen over arbeidsvoorwaarden? Klik hier