Het jargon voor dummies

Wat zijn CAO's, wat betekent 'Paritair Comité' en hoe kom je achter je NACE-code(s)?

Door vakbonden en werkgeversorganisaties worden afspraken gemaakt, kortweg CAO’s genoemd. Dit staat voor ‘Collectieve Arbeidsovereenkomsten’. Deze CAO’s zijn van toepassing op alle bedrijven die onder hetzelfde Paritair Comité vallen.  

De vakbonden en werkgeversorganisaties van elke sector komen samen in een paritair comité (PC). Elk PC draagt een eigen nummer. Voor de audiovisuele sector is dat 227, 303.01 is het nummer van het PC van de sector voor de filmproductie. Elk PC heeft ook zijn eigen sociaal fonds. mediarte.be beheert zowel het sociaal fonds voor de audiovisuele sector als dat van de filmproductie.

Hoe kan je nu weten welke onderneming onder welk Paritair Comité valt? Op het moment dat een persoon beslist om een onderneming op te richten, moet deze zich aanmelden bij een ondernemingsloket. Dit ondernemingsloket kent, in overeenstemming met de activiteit die de onderneming zal uitoefenen, één (of meerdere) NACE-code(s) toe. Indien de oprichter van de onderneming beslist om personeel in dienst te nemen, dienen er bovendien een aantal administratieve formaliteiten uitgevoerd te worden die uitgaan van de sociale wetgeving (RSZ, vakantieregeling, ...).

Eerst en vooral wordt de aard van de activiteit van de onderneming bepaald, waarna de onderneming volgens deze bepaling ondergebracht wordt bij een Paritair Comité en bijgevolg onderhevig is aan de overeenkomsten die van kracht zijn binnen dat Comité. De onderneming kan lid worden van een sociaal secretariaat om zich hierbij te laten ondersteunen.  

Deze overeenkomsten, de befaamde CAO’s, zijn van toepassing op alle werknemers die ingeschreven zijn op de loonlijst van een onderneming en op de uitzendkrachten die actief zijn binnen de onderneming. Enkel indien je als zelfstandige met een onderneming samenwerkt, ben je niet verplicht om je aan deze overeenkomsten te onderwerpen, wat eveneens geldt voor de onderneming waarmee je samenwerkt.  

Meer lezen over arbeidsvoorwaarden? Klik hier