Meer weten over

Handige tools

Niet alleen achter maar ook op het scherm is er soms weinig diversiteit zichtbaar. Nochtans dragen mediamakers hierin een maatschappelijke verantwoordelijkheid omdat ze mee de publieke opinie bepalen. mediarte.be geeft daarom enkele handige tools mee die kunnen helpen om stereotiepe beeldvorming te vermijden. 

  • Breedbeeld: SIHO ontwikkelde samen met de opleiding Journalistiek van Howest en het e-learningbedrijf EPYC een online tool die mediamakers bewuster wil maken van hun kijk op diversiteit en inzicht wil geven in de impact hiervan op mediaproducten.
  • Brochure ‘Voorbij het cliché’: Ongenuanceerde beeldvorming is snel gebeurd. Het doet iets met mensen. Het vervreemdt, verwijdert, creëert onbegrip bij de ene en ergernis of verdriet bij de andere. Het sluit uit en het sluit op.
  • De stem van het minderhedenforum over media: De media zijn voor vele mensen een venster op de wereld. Ze bepalen misschien niet wat mensen denken, maar ze zetten wel de toon. En de toon over etnisch-culturele minderheden in de Vlaamse media is grotendeels negatief, vindt het Minderhedenforum.
  • Fiches VRT: Bij de openbare omroep werden verschillende fiches ontwikkeld met richtlijnen om stereotiepe beeldvoering te voorkomen. Deze fiches zijn bedoeld voor programmamakers en productiehuizen en kunnen hier worden geraadpleegd.
  • rePresentNaar de media- en nieuwsbeleving van jongeren in het algemeen wordt regelmatig onderzoek gedaan. Maar hoe zit het met de stedelijke jongeren met een migratieachtergrond? Het dialoogproject rePresent, uitgevoerd door StampMedia in opdracht van Mediawijs, zocht het uit en bracht jongeren met een migratieachtergrond in direct contact met journalisten.

Meer tools vind je via werkbaarwerk.be en talentontwikkelaar.be