Filmsector sluit aan bij mediarte.be

"De sector van de filmproductie sluit zich aan mediarte.be"

In juni 2012, besloten de vertegenwoordigers van het PSC 303.01 om het beheer van hun Sociaal Fonds toe te vertrouwen aan mediarte.be, het Sociaal Fonds van PC 227. Deze overeenkomst maakt uiteindelijk de (logische) verbinding tussen de audiovisuele sector en de filmproductie.

mediarte.be ontmoette Jean-Luc Van Damme, voorzitter van het Sociaal Fonds voor de filmproductie, om een duidelijker beeld te krijgen van deze samenwerkingsovereenkomst.


Wat was de motivatie achter de beslissing om het beheer van het Sociaal Fonds van de filmproductie aan mediarte.be toe te vertrouwen?

Jean-Luc Van Damme: Het voorstel kwam initieel van de vakbonden. In plaats van een nieuwe structuur te ontwikkelen, leek het ons opportuun om het beheer toe te vertrouwen aan een bestaande organisatie, die gelijkaardige missies heeft. mediarte.be heeft haar dynamische rol in de sector al bewezen en dit voor een organisatie die nog maar enkele jaren geleden is opgericht.

De onderhandelingen over de laatste CAO namen bijna 20 jaar in beslag. Vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en werknemers hebben lang onderhandeld, maar er werden lange pauzes ingelast, als gevolg van een gebrek aan opvolging. Na de ondertekening van deze CAO, leek het ons opportuun om aansluiting te zoeken bij een bestaande en efficiënt werkende organisatie.

Uiteindelijk verzamelen de audiovisuele sector en de filmproductie soortgelijke beroepen, de grens tussen beiden is zeer dun. De mogelijkheid om samen te werken was dan ook voor de hand liggend.

Wat zijn de verwachtingen voor de integratie van PSC 303.01 bij mediarte.be?

JLVD: De wens om technici, die actief zijn in de filmproductie, te laten genieten van de voordelen van een Sociaal Fonds, zoals bijvoorbeeld de bevoorrechte toegang tot opleiding en relevante informatie over werk.

Heeft u problemen ondervonden met betrekking tot het verschil tussen beide sectoren, met name tussen het Franstalige en Nederlandstalige landschap?

JLVD: Het is een feit dat de audiovisuele industrie verschillend is aan beide zijden van de taalgrens. In het noorden zijn er grotere en belangrijke spelers in termen van werkgelegenheid en volume aan werknemers, ten zuiden van de taalgrens is het een kluwen van kleinschalige structuren en ondernemingen. De situatie is duidelijk verschillend wanneer het over ‘cinema’ of filmproductie gaat. Franstalige en Nederlandstalige technici zijn gewend om samen te werken. Bovendien ligt het evenwicht hier volledig anders: door onder meer de co-producties met Frankrijk, worden er bijna 20 speelfilms per jaar gemaakt in Wallonië ten opzichte van van vier Nederlandstalige langspelers.

Hoe dan ook moeten we rekening houden met de verschillen tussen de gemeenschappen en sectoren en deze in zo goed mogelijke banen proberen te loodsen.

Wat was de reactie van de vertegenwoordigers van de filmproductie-sector aangaande de samenwerking met mediarte.be?

JLVD: De sector heeft de samenwerking zeer positief onthaald.

We hopen op deze manier een betere structurering van de werkgelegenheid te kunnen ondersteunen. De filmproductie is een zeer jonge industrie. Buiten een paar middelgrote ondernemingen (met meer dan tien personen), bestaat het overgrote deel van de sector uit kleine bedrijven van één tot drie werknemers. Met het Sociaal Fonds, hopen we de werkgevers te sensibiliseren inzake wet- en regelgeving met betrekking tot de aanwerving van personeel. Hierdoor kunnen we ze laten inzien dat er effectief voordelen bestaan bij aanwerving van personeel onder vast contract.

In de jaren negentig was er een sterke tendens om als zelfstandige te werken. Als gevolg werden vooral kleine ondernemingen, met een beperkt aantal vennoten, opgericht. Met de komst van SMART werd het gebruik van sociale secretariaten sterk afgeraden onder professionals. De boodschap aan potentiële werkgevers/bedrijfsleiders destijds was: “Verlies geen tijd met de personeelsadministratie en geniet van de aanwezigheid van zogezegde ‘factureringsbedrijven‘ die de administratie in jouw plaats afhandelen.”

De vraag naar administratieve vereenvoudiging is zeer begrijpelijk, maar het druist in tegen de wetgeving. Het is normaal dat de opdrachtgever van een job, de werkgever wordt van de persoon die de job voor hem uitvoert.

Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven uit de sector zich terug meester moeten maken over deze werkgever-gerelateerde materie. De samenwerking met mediarte.be, dat alle informatie over werken in de sector en opleidingen aanbiedt en faciliteert, is dus duidelijk een stap in de goede richting.