Enjoy


mediarte.be heeft de laatste jaren de nodige aandacht besteed aan de problematiek van stress, grote flexibiliteit en een (te) hoge werkdruk, aspecten die kenmerkend zijn voor de audiovisuele sector.

Onze campagnes rond Werkbaar Werk trachtten preventief op te treden tegen, onder andere, burn-out en in het voorjaar van 2016 organiseerde mediarte.be een nationale sectorbevraging psychosociale risico’s voor alle audiovisuele bedrijven en medewerkers.

Een sector waarin deadlines elkaar snel opvolgen en waarin heel wat flexibiliteit verwacht wordt van gedreven werknemers, is gevoeliger voor burn-out. Maar wat is burn-out nu precies? En wat is het zeker niet?

Duurzame loopbanen zijn geen vanzelfsprekendheid in de audiovisuele sector waarin vaak projectmatig wordt gewerkt en er sprake is van een uitstroom van 35- en 45-plussers. 

"De één houdt ervan om onder grote druk te werken, de ander houdt werk en privé liever gescheiden." Tips van Nic Balthazar, Roos Van Acker, Jan Hautekiet en vele anderen.