Enjoy


mediarte.be heeft de laatste jaren de nodige aandacht besteed aan de problematiek van stress, grote flexibiliteit en een (te) hoge werkdruk, aspecten die kenmerkend zijn voor de audiovisuele sector.

Het project rond werkbaar werken in de audiovisuele sector tracht onder de noemer #contentunderpressure preventief op te treden tegen o.a. burn-out.

"Ik denk dat jonge mensen die net in de media beginnen, blij zijn dat ze een job krijgen. Die smijten zich en die gaan. Maar een project duurt meestal niet zo lang. Dus eigenlijk moet je meteen al verder krijken." Tips van o.a. Roos Van Acker.

Als je een mooie, lange carrière in de audiovisuele sector ambieert (wat wij je zeker en vast toewensen), kan je vroeg of laat geconfronteerd worden met risicovolle situaties.