Emotionele belasting in de media

Niet enkel werkdruk maar ook emotionele belasting op je werk kan voor stress of psychische vermoeidheid zorgen. Waar werkdruk vaak ook te maken heeft met lange en onregelmatige uren of moordende deadlines met hoge stresspieken, is emotionele belasting altijd het gevolg van interactie.

Emotionele (over)belasting heeft dus niet zozeer te maken met de hoeveelheid werk die je presteert, maar wel met de mate waarin werk gerelateerde zaken je persoonlijk raken. Wanneer je werk emotioneel zwaar is -zoals bijvoorbeeld bij reporters of cameramensen die vaak worden geconfronteerd met beladen onderwerpen- is het niet altijd eenvoudig om de emoties die je daar zelf bij voelt zomaar van je af te schudden.

Als er veel beroep op je wordt gedaan door andere medewerkers, kun je eveneens emotioneel overbelast raken. Denk maar aan producers die vaak moeten balanceren tussen een streng budgetbeheer, de creativiteit van mensen die inhoudelijk verantwoordelijk zijn en het welbevinden van iedereen die meewerkt aan een productie.

Ook mensen die persoonlijk worden aangevallen of bedreigd op of tijdens hun werk, krijgen vaak te maken met emotionele overbelasting. In combinatie met een hoge werkdruk is dat meer dan eens nefast voor hun psychosociaal welzijn. En als je voor je werk vaak mensen moet overtuigen of overreden is ook dat emotioneel belastend, net zoals aangrijpende situaties op of door het werk.

In de media, die vaak juist op de emotie spelen, is het daarom belangrijk ervoor te zorgen dat de mensen op de werkvloer zelf niet onderuit gaan door emotionele overbelasting.

Emotionele belasting is het thema van de tweede campagne van het ESF-project ‘Werkbaar werken in de media’.

Lees meer over emotionele belasting:

Burn-in

Deel jouw verhaal

Handige tools

Licht denken

#contentunderpressure

Tips & tricks

VIDEO: #contentunderpressure


 

Nieuwe wetgeving psychosociale risico’s

Op 1 september 2014 trad de nieuwe wetgeving rond preventie van psychosociale risico’s op het werk in werking. Eerder beperkten deze psychosociale risico’s zich tot geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Nu omvatten ze eveneens de kans dat werknemers psychische schade ondervinden ten gevolge van de arbeidsomstandigheden.

Lees hier meer over de wetgeving rond psychosociale risico's 

Lees meer over onze risicoanalyse op sectorniveau: mediasensor

Lees hier meer over ons Dossier Duurzame loopbanen

Lees hier meer over ons Dossier Burn-out

Lees hier meer over onze eerste campagne: Werkdruk

Lees hier meer over onze derde campagne: Autonomie

Lees hier meer over onze vierde campagne: Afwisseling & flexibiliteit

Lees hier meer over onze vijfde campagne: Ondersteuning door leidinggevenden

Met de steun van de Vlaamse Overheid & ESF