Dossier duurzame loopbanen

Duurzame loopbanen zijn geen vanzelfsprekendheid in de audiovisuele sector waarin vaak projectmatig wordt gewerkt en er sprake is van een uitstroom van 35- en 45-plussers. Toch zorgen een doordacht competentiebeleid en een divers samengesteld personeelsbestand voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers gedurende hun volledige loopbaan, ook in het geval van snel evoluerend en tijdelijk werk. Diversiteit en duurzame loopbanen gaan dan ook hand in hand.

Talentmanagement, competentiebeleid, opleidingen, interne mobiliteit en verloningsbeleid dragen allemaal bij tot een verhoging van de arbeidsvaardigheden, de zogenaamde ‘employability’. En om deze op peil te houden is de inzet van zowel werkgevers als die van medewerkers nodig.

Op onze website lees je meer over, onder meer, jobmobiliteit, inzetbaarheid en levenslang blijven leren.


         

Wist je dat?

Duurzame inzetbaarheid al start op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker? Inzetbare medewerkers kunnen namelijk niet alleen beter inspelen op ontwikkelingen in de organisatie. Ook kan duurzame inzetbaarheid problemen op de lange termijn helpen voorkomen. Een versleten rug valt achteraf immers niet meer te herstellen en een ongemotiveerde medewerker opnieuw motiveren, is geen sinecure.