Dossier Duurzaamheid

Duurzame loopbanen zijn geen vanzelfsprekendheid in de audiovisuele sector waarin vaak projectmatig wordt gewerkt en er sprake is van een uitstroom van 35- en 45-plussers. Hierdoor zijn lange-termijn-denken en talentmanagement niet altijd prioriteiten voor organisaties.

Toch zorgen een doordacht competentiebeleid en een divers samengesteld personeelsbestand voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers gedurende hun volledige loopbaan, ook in het geval van snel evoluerend en tijdelijk werk. Diversiteit en duurzame loopbanen gaan dan ook hand in hand.

Talentmanagement, competentiebeleid, opleidingen, interne mobiliteit en verloningsbeleid dragen allemaal bij tot een verhoging van de arbeidsvaardigheden, de zogenaamde ‘employability’. En om deze op peil te houden is de inzet van zowel werkgevers als die van medewerkers nodig.loesje.jpeg