Dossier Burn-out

De media berichten er veelvuldig over en sinds 1 september 2014 is de ziekte zelfs wettelijk erkend en worden bedrijven geacht preventieve maatregelen te nemen. Toch bestaan er nog veel misverstanden rond burn-out en blijft het vooralsnog een taboe.

Vaak worden stress, overspannenheid en burn-out op één hoop gegooid of wordt gedacht dat burn-out slechts ’tussen de oren’ zit. In letterlijke zin is dat trouwens ook zo want burn-out ontstaat door chronische overbelasting van de hersenen. Met alle psychologische en fysieke gevolgen van dien.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een depressie heeft burn-out altijd met werk en de werkomgeving te maken en ontstaat het in wisselwerking tussen een individu en een organisatie. Bovendien zijn het vaak de meest gedreven medewerkers die vatbaar zijn. Als organisatie loop je dus het risico om net die mensen kwijt te raken met een hoge intrinsieke motivatie. Verder brengt het toenemend aantal mensen met een burn-out een hoger ziekteverzuim, groter verloop en extra kosten met zich mee. Op dit moment loopt volgens onderzoek namelijk één op de vijf Vlamingen het risico op een burn-out.

Toch kun je als individu, HR-verantwoordelijke of leidinggevende preventief ingrijpen en gaan er altijd bepaalde signalen vooraf voordat iemand werkelijk ziek wordt. Hoe herken je deze signalen en de dynamiek die met een burn-out gepaard gaat en hoe voorkom je dat gemotiveerde medewerkers daadwerkelijk een burn-out krijgen? En als preventie te laat komt: hoe ga je om met medewerkers die terugkeren op de werkvloer na lange afwezigheid?

Naast de vijf campagnes rond hoge werkdruk en flexibiliteit in de media, lanceert mediarte.be eveneens ‘Dossier Burn-out’ met de nodige aandacht voor preventie en nazorg.

Lees meer:

Wat is burn-out?

Oorzaken burn-out

Gevolgen burn-out

Signalen burn-out

Dynamiek burn-out

Preventie: Eerste Hulp bij Burn-Out

Nazorg burn-out

Presentatie Eerste Hulp bij Burn-Out


 

Nog meer over burn-out

Kijk ook naar de video ‘En dan gaat het dus fout’ uit onze campagne 'Werkdruk' waarin Chris Van den Abeele en Luk Dewulf het hebben over het belang van communicatie rond burn-out, het herkennen van signalen en de gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever.

Of lees het artikel Het taboe rond burn-out.

 

 

 

Met de steun van de Vlaamse Overheid & ESF