Meer weten over

Diversiteit hanteren

Omgaan met verschillen kan soms lastig zijn maar is tegelijk een voorwaarde voor een prettige samenwerking. Bovendien kun je er heel wat nieuwe inzichten en mensenkennis mee opdoen.

Wie goed kan omgaan met diversiteit, kan goed omgaan met verschillende mensen en dat is niet zomaar een bijkomstigheid op je werk. Open staan is namelijk onderdeel van professioneel gedrag en verantwoordelijkheid nemen. Daarbij betekent ‘anders’ niet noodzakelijk ‘slechter’.

Waarom is omgaan met diversiteit zo belangrijk?
Diversiteit gaat niet uitsluitend over man-vrouw, etnische achtergrond, een beperking of leeftijd. In de eerste plaats heeft het te maken met je niet laten verblinden door verschillen. Iedereen is anders en niet iedereen beschikt over dezelfde talenten. Maar het zijn net die verschillen die maken dat ieder team door de verschillende achtergronden, competenties en vaardigheden juist sterker wordt, zoals wordt beschreven in het teamrollenmodel van Belbin. In iedere groep moeten verschillende rollen worden ingevuld om tot een goed team te komen en iedere persoon beschikt over een aantal eigen kwaliteiten.

Diversiteit onder medewerkers zorgt er ook voor dat er beter klantgericht kan worden gewerkt omdat je samen beter in staat bent om verschillende mensen waarmee je professioneel te maken krijgt te begrijpen en bedienen. Gezien er in de toekomst langer zal moeten worden doorgewerkt, de maatschappij vergrijst en er tegelijk steeds meer jongeren van een andere afkomst zijn, zal diversiteit op het werk hoe dan ook toenemen.

Hoe ga je beter met diversiteit om?
Je achtergrond en ervaringen bepalen voor een groot deel welke kijk je op de dingen hebt en welke vooroordelen je koestert. Het herkennen en kritisch bekijken van deze vooroordelen vormen een belangrijke stap om beter om te gaan met diversiteit. Dit houdt in dat je niet veronderstelt dat een jonge, alleenstaande moeder vast niet wil overwerken, maar dat je haar dat gewoon vraagt.

Enkele tips:

 • Vul niet in wat anderen (misschien) bedoelen
 • Trek geen voorbarige conclusies
 • Accepteer en waardeer mensen met een andere achtergrond
 • Spreek collega’s die discrimineren op hun gedrag aan
 • Zie diversiteit als een kans op ontwikkeling: voor jezelf maar ook voor je bedrijf

Elk nadeel heeft zijn voordeel
Naast een bredere kijk op de wereld, levert voldoende diversiteit op het werk nog heel wat andere zaken op. Het verbetert je communicatieve vaardigheden, je leert beter luisteren, je wordt flexibeler en bovendien meer klantgericht. Aan de andere kant bestaan er ook de nodige valkuilen. Zo kan een divers team ook zorgen voor communicatieproblemen, conflicten, groepsvorming of discriminatie en pesten.

Volgende ondersteunende competenties kunnen zeker helpen om die mogelijke valkuilen om te buigen tot kwaliteiten:

 • Inlevingsvermogen
 • Empathie
 • Luistervermogen en vragen kunnen stellen
 • Nieuwsgierig en omgevingsbewust blijven
 • Niet te snel oordelen of veroordelen
 • Flexibel blijven
 • Reflecteren op je eigen gedrag
 • Assertiviteit

Bron: carrieretijger.nl