Meer weten over

Divers leidinggeven

Samenwerken in een diverse werkomgeving vraagt bepaalde competenties. Evengoed vraagt leidinggeven aan een divers team een specifieke aanpak en dat je kan omgaan met kleine en grote verschillen tussen de medewerkers waaraan je leiding geeft.

Om te beginnen beschikt iedere persoon over verschillende mogelijkheden en heeft iedereen ruimte nodig om zich verder te ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkelingsplannen en functioneringsgesprekken kunnen daarbij helpen maar ook kun je je stijl van leidinggeven aanpassen naargelang de medewerker. Een oudere medewerker heeft bijvoorbeeld andere verwachtingen dan een starter.

Discriminatie op de werkvloer is uit den boze dus wanneer je discriminerend gedrag opmerkt in je team, is het zaak dat je dit meteen aanpakt. Het kan helpen wanneer gedeelde waarden en normen in het werk worden gestimuleerd en je ervoor zorgt dat medewerkers zich verder ontwikkelen in competenties die met diversiteit te maken hebben.

Ondersteunende competenties voor diversiteit

  • Inlevingsvermogen: verplaats je eens in anderen
  • Empathie: toon begrip voor mensen die anders zijn dan jezelf
  • Kunnen luisteren en vragen stellen: laat de ander vertellen hoe zij/hij erover denkt
  • Nieuwsgierig en omgevingsbewust zijn: wees geïnteresseerd in anderen, ook als ze op sommige vlakken van jou verschillen
  • Open mind: niet te snel oordelen of veroordelen
  • Flexibel zijn: zorg dat je je aan anderen kunt aanpassen
  • Reflecteren op je eigen gedrag: ook jouw gedrag kan bijdragen aan misverstanden en communicatieproblemen
  • Assertiviteit: breng je eigen mening of belang duidelijk naar voren, maar hou ook rekening met die van een ander

Bron: carrieretijger.be