Autonomie op de audiovisuele werkvloer

Hoe autonomer mensen kunnen werken, hoe productiever en creatiever ze worden. Door voldoende regelmogelijkheden heb je namelijk niet enkel de mogelijkheid om je werk zelf in te delen en oplossingen te zoeken, daarnaast slinkt ook de kans dat de werkdruk die je ervaart ongezond wordt. Mensen hebben er blijkbaar behoefte aan om controle te hebben over zichzelf en hun (werk)omgeving.  ‘Mogen regelen’ en ‘kunnen regelen’ horen daarbij wel in evenwicht te zijn want zowel te weinig autonomie (waarbij je niets zelf mag beslissen) als te veel (waarbij je alles zelf maar moet uitzoeken) zorgen voor een verhoogde werkdruk.

Geen controle

Werkstress en psychische vermoeidheid ontstaan vooral wanneer je -zoals in de media gebruikelijk is- moet voldoen aan hoge eisen, maar daarnaast weinig ruimte hebt om je eigen werk te sturen. Je hebt dus geen controle meer. Bij een combinatie van hoge taakeisen, met daarnaast ook voldoende regelmogelijkheden, wordt je werk juist uitdagend en wordt er minder stress ervaren.

Vooral onafhankelijke, creatieve mensen vinden het belangrijk om hun werk zo veel mogelijk naar eigen inzicht te kunnen indelen. Wanneer hen dit niet lukt, gaat dat vaak ten koste van hun creativiteit en steekt stress de kop op. Bovendien doet dit hun motivatie dalen.

Dalende teamspirit?

Hoewel werkgevers en opdrachtgevers die autoritair de baas willen spelen definitief uit de mode zijn, zijn velen van hen toch nog bang dat er niet (genoeg) gewerkt wordt wanneer dit buiten hun blikveld gebeurt. Toch is het voor haast alle functies mogelijk zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen te bepalen. Het geleverde werk kan anders gezegd dus ook worden beoordeeld op basis van zuivere objectieven. Concrete en individuele afspraken kunnen daartoe bijdragen want waar de ene werknemer dagelijks uren in de file staat, moet de andere misschien zijn of haar kinderen tijdig van school halen of heeft weer een andere werknemer co-ouderschap.

Sommige werkgevers vrezen dan weer voor een dalende teamspirit wanneer ze medewerkers veel autonomie geven. Audiovisuele producties blijven natuurlijk in de eerste plaats teamwork. Echter betekent dit niet dat alle taken in teamverband hoeven te gebeuren en kunnen werknemers over het algemeen zelf goed inschatten wat ze autonoom kunnen uitvoeren en wanneer het noodzakelijk is om samen te werken. Vast staat in ieder geval dat genoeg regelmogelijkheden en zelfbeschikking de motivatie en creativiteit op de werkvloer alleen maar vergroten.

Inhoud onder druk

Ook inhoudelijk kan een gebrek aan autonomie voor de nodige stress zorgen. Niet enkel journalistieke redacties zien hun zelfbeschikking soms aangetast door een verhoogde werkdruk, de concentraties van verschillende media en de commerciële druk. Alle audiovisuele producties krijgen steeds meer te maken met slinkende budgetten en adverteerders of sponsors die naast visibiliteit ook inhoudelijke inspraak wensen. Hierdoor bestaat het risico dat inhoudelijke keuzes meer en meer worden bepaald door kijkcijfers en commerciële belangen en ook dat kan stress verhogend werken.

In de derde campagne rond werkbaar werken in de media gaat mediarte.be dieper in op autonomie op de werkvloer.

Bronnen: werkbaarwerk.be / carrieretijger.nl / psychischenwerk.nl

 Lees meer over:

Freelancers en autonomie

Gezond hard werken

Handige tools

Het Nieuwe Werken

Technostress

Tips & tricks: feedback

VIDEO: Wat als... financiële druk creatieve onafhankelijkheid beperkt?

Work-Life Balance: Europese aanbevelingen

Work-Life Balance: Europees onderzoek

Zelfdeterminatie


 

Lees meer over mediasensor

Lees hier meer over ons Dossier Duurzame loopbanen

Lees hier meer over ons Dossier Burn-out

Lees hier meer over onze eerste campagne: Werkdruk

Lees hier meer over onze tweede campagne: Emotionele belasting

Lees hier meer over onze vierde campagne: Afwisseling & flexibiliteit

Lees hier meer over onze vijfde campagne: Ondersteuning door leidinggevenden

Lees hier meer over de wetgeving die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de psychosociale risico's en werkbaar werk

 

 

Met de steun van de Vlaamse Overheid & ESF