Terugbetaling kosten

Kosten die veroorzaakt worden door de uitvoering van je werk -zoals verplaatsingskosten, internet of telefoonkosten- maar die geen deel uitmaken van het loon zelf, komen ten laste van de werkgever onder de vorm van terugbetaling van kosten.

Kleine kosten die moeilijk bewijsbaar zijn, mogen forfaitair worden geraamd. In dat geval moet de werkgever uiteraard het gehanteerde forfait kunnen verantwoorden. De sommen die het bedrag van de werkelijke kosten overschrijden, zijn loon waarop bijdragen verschuldigd zijn.

Enkele voorbeelden:

TYPE KOSTEN

BEDRAGEN

Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de auto (1 juli 2016 - 30 juni 2017)

0,3460 EUR/km

Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de fiets

0,22 EUR/km

Verblijfskosten in België

35 EUR/nacht

Bureaukosten: werknemers die een deel van hun werk thuis doen

119,61/maand

Internetverbinding

20 EUR/maand

Lees meer over de terugbetaling van kosten