Arbeidsvoorwaarden

mediarte.be verzamelt en verduidelijkt alle maatregelen en voorschriften binnen de sector die gelden voor de lonen, werkpatronen, risicogroepen, pensioenen.

Deze maatregelen en voorschriften zijn van toepassing op enerzijds het PC 227 (audiovisuele sector) en anderzijds het PSC 303.01 (filmproductie).

mediarte.be informeert je over alle bestaande premies die de ontwikkeling van de sector ondersteunen en waarvan werkgevers, werknemers of werkzoekenden gebruik kunnen maken.

Hieronder vind je een samenvatting van alle actuele CAO's die van toepassing zijn in de radio-, televisie- en filmproductiesector.

 

PC 227 (audiovisuele sector):


CAO
loonschalen  
(In werking vanaf: 1 januari 2009 tot ...)


Loonbarema's 
(In werking vanaf: 1 april 2012 tot ...)


CAO arbeid op zon-en feestdagen 
(In werking vanaf: 1 januari 2012 tot ...)


CAO koopkracht 2011 (Ecocheques)
(in werking vanaf: 21 oktober 2011 tot ...)
CAO addendum koopkracht 2011
(In werking vanaf: 18 december 2015 tot ...) 


CAO eindejaarspremie
(In werking vanaf: 1 januari 2007 tot ...)


CAO jaarlijkse premie
(In werking vanaf: 1 januari 2016 tot ...)


CAO  proefperiode van uitzendkrachten
(In werking vanaf: 1 januari 2012 tot ...)


CAO nachtarbeid
(In werking vanaf: 1 januari 2011 tot ...)


CAO tijdskrediet 
(In werking vanaf: 1 januari 2015 tot 31 december 2017)


CAO vorming 
(In werking vanaf: 1 januari 2015 tot 31 december 2016)


CAO risicogroepen - definitie 
(In werking vanaf: 1 januari 2015 tot 31 december 2016)


CAO  risicogroepen - inning bijdragen via de RSZ
(In werking vanaf: 1 januari 2012 tot ...)


CAO m.b.t. werktijden/arbeidsregeling
(In werking vanaf: 1 januari 2011 tot ...)


CAO brugpensioen
(In werking vanaf: 1 januari 2012 tot 31 december 2014)


CAO syndicale afvaardiging
(In werking vanaf: 24 mei 2005 tot ...)


CAO werkgelegenheidsplan 45+ 
(In werking vanaf: 1 januari 2013 tot ...)


CAO betreffende de organisatie van stages voor werkzoekenden
(In werking vanaf: 1 januari 2016 tot 31 december 2017)


CAO anciënniteitsverlof
(In werking vanaf: 1 januari 2015 tot ...)


CAO vervoerkosten
(In werking vanaf: 1 januari 2015 tot ...)


CAO zware beroepen
(In werking vanaf: 1 januari 2015 tot 31 december 2016) PSC 303.01
(filmproductie):

 

CAO filmproductie - algemene cao
(In werking vanaf: 13 februari 2009 tot ...)


Loonbarema's voor PSC 303.01
(In werking vanaf: april 2017 tot ...)


CAO vorming PSC 303.01
(In werking vanaf: 1 januari 2011 tot 31 december 2012)


CAO definitie risicogroepen PSC 303.01
CAO vastlegging bedrag en bepaling van de betalingen van de bijdragen van de risicogroepen
(In werking vanaf: 1 januari 2013 tot 31 december 2014)


CAO betreffende de organisatie van stages voor werkzoekenden
(In werking vanaf: 1 januari 2017 tot 31 december 2017)