Arbeidstijdregistratie

PC 227
 

De arbeidstijd wordt op een eenvoudige wijze geregistreerd (via formulier of elektronisch), te definiëren op ondernemingsvlak volgens de modaliteiten voorzien in artikel 20 van de onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. 

CAO Arbeidsregelingen