Afwisseling op het werk: handige tools

Een afwisselende job stimuleert gemotiveerde medewerkers om hun competenties te gebruiken en ondertussen bij te leren. Zonder deze afwisseling, vervallen mensen in routine, kunnen ze gedemotiveerd raken of zelfs in een bore-out belanden.

Hoewel er in de media meestal projectmatig gewerkt wordt, omvatten niet alle jobs in de media evenveel variatie. Ook zijn doorgroeimogelijkheden en duurzame loopbanen vaak geen evidentie. Daarbij wordt er wel een grote flexibiliteit van medewerkers gevraagd.

Wat zijn leerrijke jobs die doorgroeien mogelijk maken en hoe maak je van medewerkers breder inzetbare medewerkers?

Enkele handige tools

De Leergids (Vlerick) is een toolbox om een positieve leercultuur in organisaties te stimuleren. De toolbox bevat verschillende instrumenten voor HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en medewerkers. Een belangrijk onderdeel is de Leerscan die op basis van een bevraging bij HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en medewerkers een inzicht geeft in de sterktes en uitdagingen van het leerklimaat in de organisatie.

 

 

Op basis van een aantal stellingen wordt in de Checklist ‘arbeidsinhoud’ nagegaan in welke mate jobs ruimte laten voor autonomie, maar ook afwisseling in het werk. Kortom: actieve en leerrijke jobs.  De checklist en meer instrumenten bij het handboek ‘Anders organiseren & beter werken’ vind je op de website van Flanders Synergy

 

 

De Actiemap BA(L)LANS is een handig instrument vol materiaal om te werken aan een loopbaanbeleid dat is afgestemd op levensfases waarbij competenties centraal staan. Werkgevers en werknemers die zich willen wapenen tegen de uitdagingen van de toenemende ontgroening en vergrijzing kunnen zich laten inspireren door het project BA(L)LANS.



HR-tools

Het doe- en denkboek Competenties in competitie wil ondernemers van KMO’s op het vlak van personeelsbeleid en competentiemanagement ondersteunen. Het boek werd ontwikkeld door Unizo en behandelt verschillende thema’s. Van het opmaken van functiebeschrijvingen, het voeren van functioneringsgesprekken of vormingsbeleid tot het opzetten van een competentiemanagementsysteem.

 

 

De Checklist leerrijke jobs van Innovatief aan de Slag heeft als doel organisaties te helpen bij de concrete invulling van een leerrijke job. Het instrument is ook bedoeld als dialoog-instrument.

 

 

 

De Stichting Innovatie & Arbeid ontwikkelde een formulier om opleidingen en leren op de werkplek te registreren. Op die manier kan het opleidingsbeleid beter worden opgevolgd en gestuurd. Het formulier is opgesteld voor de textielindustrie, maar kan makkelijk aangepast worden naar andere sectoren. Zowel formele als informele vormen van leren kunnen geregistreerd worden.

 

Meer werkbaar werk en breder inzetbare medewerkers zijn het gevolg van jobrotatie. Dat wil zeggen dat mensen in eenzelfde onderneming verschillende functies/takenpakketten opnemen in het kader van levenslang leren en verticale en horizontale promotie. Lees meer in de brochure van talentontwikkelaar.be.

 

 

 

 

In de brochure Duoleren, ook van talentontwikkelaar.be, staat meer uitleg over het uitvoeren en duoleren in de praktijk. Met duoleren wordt bedoeld dat medewerkers samen met een collega in een opleiding stappen en op die manier hun leerproces aan dat van een collega verbinden. 

Voor meer handige tools, surf naar de websites van werkbaarwerk.be (van Stichting Innovatie & Arbeid), respectophetwerk.be (van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en talentontwikkelaar.be (Vlaamse Overheid).

 

Klik hier voor onze tools rond werkdruk

Klik hier voor onze tools rond emotionele belasting

Klik hier voor onze tools rond autonomie

Klik hier voor onze tools rond ondersteuning door leidinggevenden

 

Met de steun van de Vlaamse Overheid & ESF